5. hodnota - Pravda

P. Sergio G. Román del Real

 

Hlad po pravde

Žiť s dieťaťom je skúsenosť, ktorá obohacuje. Aký je to zázrak objaviť hlad po pravde nového, prvýkrát používaného rozumu! Deti nám umožňujú znovuobjavovať svet, na ktorý sme si už zvykli.
“Prečo?”, “čo je to?”, “ako sa to volá?”, “vysvetli mi to!”, “nauč ma to!”, “ukáž mi to!”, to sú vety, ktoré deti neúnavne opakujú bez toho, aby si uvedomili našu únavu ... a našu nevedomosť. Sú nenásytné po vedení a poznaní, a také budú celý život!
Pre človeka je charakteristická túžba po poznaní pravdy a odlišuje sa od zvierat svojou schopnosťou odovzdávať ju a pridávať ju k poznatkom, ktoré už ľudstvo nazbieralo.
Učitelia sú obdivuhodné ľudské bytosti, ktoré sa venujú veľkorysému učeniu druhých tomu, čomu sa oni sami naučili.
Dieťa pozoruje, používa všetky zmysly, skúma, rozoberá, rozbíja, láme, pýta sa a znova sa neúnavne pýta, aby spoznalo to, čo ho zaujalo.
Využiť tento záujem a podnecovať ho je úlohou rodičov a vychovávateľov, aby obohatili poznanie dieťaťa pravdou.
 

A čo je to pravda?

Myslitelia všetkých čias – tí, ktorí sa volajú filozofi, pretože milujú múdrosť – sa pokúšali odpovedať rôznymi spôsobmi na túto otázku. Niektorí hovoria, že pravda sama o sebe neexistuje, že je to niečo relatívne a závisí od každej osoby. Existuje jedno príslovie, ktoré vyjadruje túto pozíciu: „V tomto živote nikto nehovorí pravdu a nikto neklame, všetko je podľa farby skla, cez ktoré sa dívame.“
Tento spôsob myslenia vedie k zmätku a určitým spôsobom aj k nemorálnemu životu bez pravidiel, kde všetci majú pravdu, nech si myslia čo si myslia a robia čo robia, a pravda bude to, na čom sa dohodne väčšina ľudí. Takto si počínajúc upadneme do absurdity ako je prijímanie vraždy nenarodených ako niečoho dobrého, pretože väčšina poslancov konajúcich na stranícky príkaz rozhodla o legalizácii potratov.
Pravda jestvuje, nezávisle od každého z nás, a je na nás, aby sme urobili všetko možné, aby sme ju našli.
Ak ja mám svoju pravdu a ty tvoju, nemusím ťa zabiť za to, že rozmýšľaš ináč, ani ty si nemusíš myslieť, že som tvoj nezmieriteľný nepriateľ. Ja musím rešpektovať tvoje svedomie a mám právo od teba očakávať rovnaké správanie. Ďalším krokom je vyložiť ti svoju pravdu a spoznať tvoju: ja si vezmem z tvojej pravdy to, čo zodpovedá môjmu spôsobu myslenia, a ty urobíš to isté. Budeme kráčať spolu hľadajúc jedinú pravdu a oslobodíme sa od nenávisti a diskriminácie.
 

Čo je to pravda?

Tomizmus, ktorý slúžil Cirkvi ako základ jej filozofických a teologických štúdií, nám dáva definíciu pravdy: Adæcuatio rei et intellectus (zhoda reality a rozumu); to jest, úkon, ktorým rozum chápe realitu.
Ale Ježiš dáva nám, ktorí v Neho veríme, ešte jednu definíciu: „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6). Vskutku, pre kresťanov je Boh najvyššou pravdou a základom všetkej pravdy. Ten hlad, ktorý cíti ľudská bytosť po pravde, je koniec-koncov hladom po Bohu, človek prirodzene smeruje k Bohu.
 

Lož

Ak pravda oslobodzuje človeka, lož ho zotročuje. Žiaľ, všetci máme skúsenosť ako jedna lož, zdanlivo nevinná, rozpúta celú sériu lží, ktoré majú udržať tú prvú. Sú životy, ktoré boli vybudované na falošných základoch jednej lži. Hrdinovia týchto životov žijú v stálom strachu, že budú odhalení a že ich stavba spadne.
Pravda je postoj, ktorý sa formuje doma a ktorý vyplýva, taktiež, z lásky. Milovaní si nezaslúžia klamstvo. Úctu tých, ktorí ma obklopujú, si falošnosťou nezískam. Aby som bol vážený, na to si nemusím vymýšľať svoje kvality.
Klamár stráca dôveryhodnosť a morálnu prestíž. Ten, kto je pravdivý, si získa dôveru druhých a jeho svedectvo je platné.
 

Domov, škola pravdivosti

• Rodičia musia ísť príkladom.
• Nikdy neprijímajte ani tie klamstvá, ktoré nazývame „nevinné“.
• Vyžadujte pravdu od detí, ale nikdy netrestajte toho, kto má odvahu ju povedať, inak sa 

  naučia, že povedať pravdu sa neoplatí.
• Stimulujte hľadanie pravdy.
• Trpezlivo odpovedajte na otázky svojich detí a keď neviete odpoveď, povedzte úprimne,

  že neviete a že si to zistíte.
• Odhaľujte lož s múdrou opatrnosťou, aby ste neoznačili niektoré zo svojich detí za

  klamára.
• Učte svoje deti nezraňovať pravdou. Láska je nad pravdu. Napríklad, nemá sa bratovi

  povedať, že mu smrdí z úst, alebo sestre, že je škaredá, hoci by to bola pravda, lebo je

  to na úkor lásky.
• Nedovoľte deťom klamať učiteľov, aby si ospravedlnili chybu alebo neurobenú úlohu.
• Počas chodenia a priateľstva je dôležité hovoriť pravdu, aby sa predišlo budúcim

  sklamaniam.