17. hodnota - Radosť

P. Sergio G. Román del Real

 

Po hurikáne

Pozerali sme správy o nedávnom hurikáne a kamera nám ukazovala srdcervúce scény zničených ciest, zrútených domov až po základy, povodní, a predovšetkým úbohých ľudí, zotrvávajúcich pri ruinách svojich domovov, aby zabránili neľudskej lúpeži toho mála, čo im ešte ostalo. Reportér sa zhováral s manželským párom, v tvárach ktorých bolo vidno starosti a smútok, zatiaľ čo v pozadí scény bolo vidieť ich domček zaplavený takmer po strechu. Zaujalo ma, že som videl deti, ktoré liezli na strechu a stadiaľ skákali do novovytvoreného ‚kúpaliska’…boli šťastné! Šťastné deti, ktoré si zachovajú radosť aj napriek katastrofe.

 

Čo je to radosť?

Je to prejavenie blaženosti, ktorú človek zažíva tvárou v tvár nejakému dobru. Je to vyjadrenie šťastia. Príčiny môžu byť rôzne: od jednoduchého telesného blaha, vtedy radosť trvá, kým trvá táto čiste prirodzená príčina, po morálne alebo duchovné blaho. Radosť, ktorá pochádza z toho, že milujem a som milovaný, vydrží aj napriek trápeniu. Radosť, ktorej príčinou je priateľstvo s Bohom, je večná. Voláme ju blaženosťou, alebo tiež nebom. Nebo môžeme zažívať už aj tu!

Radosť detí vyviera z ich vnútorného pokoja, ktorým je skutočná nevinnosť.

Pravá radosť sa nekupuje vo fľašiach, ani ju nevyvolávajú drogy alebo zneužitie sexuality. Keď sa ponoríme do víru zmyslov, zdanlivá radosť trvá tak dlho, ako jedna noc hýrenia, a po nej príde prázdnota, nuda a ‘opica‘. Tí, ktorí zažívajú takýto druh radosti, podliehajú hlbokému smútku. Smútku z toho, že nevedia žiť.

 

Smútok a melanchólia, von z môjho domu!

Poznám jeden príklad zo života, ktorý na mňa urobil veľký dojem. Hovorí o mužovi ponorenému do hlbokej trudnomyseľnosti, ktorý prišiel k múdremu lekárovi hľadajúc liek. Dobrý lekár mu hneď začal vymenovávať zoznam aktivít, ktoré by mu mohli spôsobiť radosť: cestovanie, dobrodružstvá, dobré jedlo, vína, telesné slasti, priateľstvá znamenitých ľudí, hudba, knihy... Pacient povedal lekárovi, že toto všetko už mal v hojnosti, ale nestačilo to na odohnanie jeho smútku.

„Tak potom“, hovorí lekár, „choďte si pozrieť Garricka“.

David Garrick bol veľký herec 18. storočia, ktorému sa nikto nevyrovnal v zabávaní vždy veľmi náročnej anglickej spoločnosti.

A ten pacient odpovedal múdremu lekárovi: „Doktor, ja som Garrick!

Smútok slávnych! Tento príbeh úbohého Garricka, pochovaného s poctami vedľa kráľov a kniežat vo Westminsterskom opátstve v Londýne, je otriasajúci. A v našej pamäti nachádzame dlhý zoznam krásnych, bohatých a úspešných mužov a žien, ktorí sa rozhodli ukončiť svoj život, pretože nedokázali z neho odstrániť smútok.

 

Existujú radostní ľudia?

Okrem detí, áno; mnoho ľudí, ktorí žijú svoj život dobre naladení a s radosťou, ktorú im spôsobujú veci, ľudia, tešiac sa z ich existencie. Je to potrebné otvoriť oči a vedieť ich objaviť.

Ale najmä, skutočná radosť sa rodí z dobra, ktoré robíme, a z dobra, ktoré prijímame.

Svätí sú tiež úspešní; skutoční víťazi a všetci sú radostní a majú zmysel pre humor.

Sv. Filip Neri stále opakoval: „Smútok a melanchólia, von z môjho domu!”, a jeho heslom bolo, „Omnia in laetitia”, “Všetko s radosťou”.

Život je veľmi vážny a vyžaduje si od nás veľké obete pochádzajúce z našej zodpovednosti; môžeme ich robiť s predĺženou a mĺkvou tvárou, alebo s tvárou žiariacou radosťou, pretože milujeme tento život, hocako vážny a náročný je.

 

Maj na pamäti...

• „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4).
• „Ak by som mal Boha požiadať o jeden dar, jeden jediný dar, dar z neba, žiadal by

  som, myslím, že bez pochybnosti, aby mi udelil dokonalú schopnosť úsmevu“ (Martín

  Descalzo).
• „Maj dobré svedomie a budeš mať vždy radosť. Ak je na svete nejaká radosť, tak ju

  určite má človek čistého srdca“ (Tomáš Kempenský).
• „Svätý smutný je smutný svätý“ (pripisované Sv. Terézii z Ávily).
• „Smutný môžem byť sám; aby som bol radostný, potrebujem spoločnosť“ (Hubbard).
• „Mnohým ľuďom unikajú malé radosti, zatiaľ čo čakajú veľké šťastie“ (Pearl S. Buck).
• „Nehľadaj odmenu, lebo máš veľkú odmenu tu na zemi: tvoju duchovnú radosť, z

  ktorej sa môže tešiť iba spravodlivý“ (Dostojevskij).
• „Nikto nemôže za to, akú má tvár... ale za to, ako sa tvári, áno!" (ľudová pieseň).
• „Kto dáva tomuto domu radosť? Mária!“ (ľudová modlitba).