Oznamy

Zádušné soboty

27.01.2019

Blíži sa 1. zádušná sobota, ktorá bude 23.2. a preto si už môžete prísť (do sakristie) obnoviť hramoty za svojich zosnulých príbuzných.Počas 5 zádušných sobôt budeme za nich obetovať sv. liturgiu a modliť sa...

Futbalový turnaj

27.01.2019

16. februára v sobotu sa bude hrať v telocvični ZŠ Belehradskej futbalový turnaj pre chlapcov a dievčatá ZŠ našich farnosti. Kategórie sú nasledovné:I. 1.- 3.roč., II. 4.- 6.roč., III. 7.- 9.roč. V jednej...

Fašiangový karneval

27.01.2019

Pozývame všetky deti a mládež na Fašiangový karneval, ktorý sa uskutoční 24. februára (nedeľa) v Detičkove (nad Klasom),so začiatkom o 15.00 hod.Vstup detí v maskách. Budú súťaže, hudba, tanec, občerstvenie,...

Posvätenie bytu 2019

23.12.2018

Počas sviatkov sv. Bohozjavenia 6.- 13.1.2019 budete mať možnosť opäť si nechať kňazom posvätiť svoj príbytok (byt, dom, pracovisko). Toto každoročné posvätenie "jordánskou svätenou vodou", vyháňa všetky...

Ples gréckokatolíkov

23.12.2018

Pozývame vás na22. ročník Plesu gréckokatolíkov, ktorý bude 19. januára v priestoroch vysokoškolského internátu na Jedlíkovej ulici.Vstupenky sú na predaj v sakristii. Cena 30 €.Tí, ktorí ste sa už...

1 2 3 4 5 > >>