8. hodnota - Spravodlivosť

P. Sergio G. Román del Real


Právo na prácu

Angela je vynikajúca sekretárka; má dlhoročnú skúsenosť a prijateľný prejav. Kvôli jednej z častých ekonomických kríz firma, v ktorej pracovala dlhé roky, bola zatvorená a prepustila svojich zle platených zamestnancov.
Zrazu sa ocitla na ulici, bez práce a bez mladosti. Kto dá prácu osobe po štyridsiatke? Tak sa začalo dlhé putovanie od firmy k firme, pokusy založiť si vlastný podnik – predávajúc lacné rárohy v stánku na trhu – , a tiež opatrovanie detí zamestnanej matky. Jeden príbuzný jej vybavil miesto v podniku, ktorý potreboval sekretárku na polovičný úväzok, za polovičnú mzdu, bez záruky a bez dovolenky. V súčasnosti pracuje ako otrokyňa, prijímajúc rozkazy od každého, robiac nadčasy, ktoré jej nikto neprepláca, vždy v strachu, že ju prepustia.
„To nie je spravodlivé! Prečo ich nedáš na súd?“, pýtame sa jej, ktorí ju poznáme. „Pretože potrebujem prácu, hoci je to nespravodlivé.“ Koľkí sú takí ako ona, ktorí musia pracovať v nespravodlivých podmienkach? A ešte si ich zamestnávatelia, ktorým chýba svedomie, myslia, že im tým robia veľkú milosť, ako ľudia zvyknú povedať, „hoci chodia do kostola.“

 

Čo je to spravodlivosť?

Je to niečo tak dôležité, že Sväté písmo dáva Bohu prívlastok „Spravodlivý“. Spravodlivosť sa definuje ako „dať každému to, čo mu patrí“ a osoba, ktorá vie dať každému to, čo mu náleží, je spravodlivá. Spravodlivý nie je len ten, kto dodržuje zákon, ale ten, kto aj žije duchom zákona.
Ľudia, ktorí sa obmedzujú na rigorózne dodržiavanie zákona môžu byť čo do zákona čistí, ale nemusia byť spravodliví. Existujú zákony, ktoré nie sú spravodlivé a ktoré preto nie sme povinní plniť, práve naopak, vo svedomí sme povinní ich neplniť. Napríklad tie Hitlerove zákony, ktoré prikazovali zabíjať mentálne zaostalých, homosexuálov, židov, cigánov a všetkých tých, ktorí nepatrili k čistej árijskej rase. Nesmú sa plniť tieto zákony hájac sa tým, že nám prísluší len poslúchať.

 

Spravodlivosti sa učíme doma

Počas minulej púte Mexickej arcidiecézy do Baziliky v Guadalupe som videl deti, ktoré zbierali podpisy pod petíciu, ktorá protestovala proti zákonom umožňujúcim potrat vo Federálnom dištrikte. Tieto deti robia to, čo vidia robiť svojich rodičov, a stotožňujú sa s nimi. Učia sa byť bojovníkmi za spravodlivosť ... a už nimi sú!
Dôležité nie je to, aby deti neustále opakovali frázu, „mám právo na ...“, ale aby sa naučili hovoriť, tiež neustále, oveľa krajšiu frázu: „Má právo na ...“. Ako všetky ostatné hodnoty, aj spravodlivosť sa dáva do pohybu láskou, ktorú máme k ľuďom. Môžeme sa sťažovať na nespravodlivosti, ktoré sa stávajú každý deň nevinným, ktorých poznáme, ale každá nespravodlivosť spáchaná na nám blízkej milovanej osobe spôsobí nielen to, že sa budeme sťažovať, ale aj snahu o dosiahnutie spravodlivosti podľa našich síl, ktoré budú o to väčšie, o čo bude väčšia naša láska k tomu, kto trpí nespravodlivosť.
„Keď horí susedovi brada, namoč svoju bradu do vody“, hovorí jedno z múdrych ľudových prísloví a učí nás zaujímať sa o utrpenia našich blížnych, pretože ak nebudeme bojovať za spravodlivosť a proti zlu, sami sa veľmi skoro staneme obeťami rovnakej nespravodlivosti.
Formovanie k spravodlivosti spôsobí, že naše deti sa budú cítiť byť bratmi všetkých ľudí, blízkych i vzdialených, a budú sa zaujímať o spoznanie a prežívanie príbehu tohto sveta, kde žijú. Ak sa rodičia pred deťmi vyjadrujú k tomu, čo sa deje vo svete a prejavujú súcit s tými, ktorí trpia nespravodlivosťou, vychovajú mužov a ženy s úsudkom a princípmi, s víziou, ktorá presahuje malé javisko, na ktorom sa pohybujú, a budú schopní byť skutočnými občanmi sveta, ktorí sa zaujímajú o to, kam speje a ako sa mení.
Odhaľovať nespravodlivosť a ponúkať prostriedky na jej nápravu je prácou proroka, ktorý to robí v mene Boha; a nezabúdajme, že krstom sme my, Ježišovi učeníci, členmi národa prorokov. Veľmi pekná definícia proroka je „ten, kto hovorí Bohu o ľuďoch a ľuďom o Bohu“.

 

Formujeme spravodlivých ľudí ...

• Keď sa snažíme plniť Boží zákon.
• Keď sme spravodliví k deťom, počúvajúc ich a rozhodujúc bez nadŕžania.
• Keď sme spravodliví k ostatným, predovšetkým k tým, ktorí pre nás pracujú.
• Keď konáme nielen podľa zákona, ale aj podľa spravodlivosti.
• Keď dodržiavame zákony aj vtedy, keď na nás nikto nedohliada.
• Keď posúdime spravodlivo aj osobu, ktorá nám nie je sympatická.
• Keď pomáhame deťom vidieť hlbšie, aby lepšie poznali situáciu a mohli konať

  spravodlivo.
• Keď si priznáme omyl, ospravedlníme sa a napravíme chybu.
• Keď spravodlivosť prežiarime láskou.