Bohoslužby

v týždni od 2.12. – 8.12.2019

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

17.30

18.00

19.30

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.)

Modlitby otcov

Utorok

17.00

18.00

19.00

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.)

Modlitby matiek

Streda

17.30

18.00

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.)                                  

Štvrtok

 

17.30

18.00

 

Náš prepodobný otec Sáva Posvätený

Sv. zmierenia                           Odporúčaný sviatok

Sv. liturgia (sl.) + Veľká večiereň s lítiou

Modlitby matiek - nebudú              

Piatok

 

  9.00

17.00

18.00

Náš otec sv. Mikuláš Divotvorca

Sv. liturgia (sl.) - CZŠ s vladykom Milanom

Sv. zmierenia                           Odporúčaný sviatok

Sv. liturgia (sl.) + myrovanie              Voľnica

Sobota

  7.00

  7.30

  8.00

Večeradlo - fatimská

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.) + Panychída               

Nedeľa

26. týždňa

po

Päťdesiatnici

 

  7.45

  9.00

10.30

15.00

19.00

Počatie presvätej Bohorodičky sv. Annou

Utiereň (sl.)

Sv. liturgia (csl.) + myrovanie 

Sv. liturgia (sl.) + myrovanie

Korunka Božieho milosrdenstva

Sv. liturgia (sl.) + myrovanie

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku
csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
Pred každou večernou sv. liturgiou sa od 17.30 modlíme sv. ruženec