Bohoslužby

v týždni od 14.10. – 20.10.2019

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

18.00

19.30

Sv. liturgia (sl.)

Modlitby otcov

Utorok

17.00

18.00

19.00

Sv. zmierenia   

Sv. liturgia (sl.)

Modlitby matiek

Streda

18.00

Sv. liturgia (sl.)

Štvrtok

18.00

19.10

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k P.P.Gojdičovi

Modlitby matiek

Piatok

17.30

18.00

Sv. ruženec - "Milión detí sa modlí ruženec"

Sv. liturgia (sl.)

Sobota

  8.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída

Nedeľa

19. týždňa

po Päťdesiatnici

  7.45

  9.00

10.30

15.00

19.00

Utiereň (sl.) 

Sv. liturgia (csl.)                        Zbierka pre

Sv. liturgia (sl.)                      potreby farnosti

Korunka Božieho milosrdenstva

Sv. liturgia (sl.)

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku
csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
Pred každou večernou sv. liturgiou sa od 17.30 modlíme sv. ruženec