Bohoslužby

v týždni od 6.4. – 12.4.2020         bez účasti verejnosti

 

 deň čas  bohoslužba

Veľký Pondelok

 

17.00

18.00

                                                    Svätý a veľký týždeň

Čas pre osobnú modlitbu a sv. zmierenia  

Liturgia VPD - (neverejná)

Veľký Utorok

17.00

18.00

Čas pre osobnú modlitbu a sv. zmierenia

Liturgia VPD - (neverejná)

Veľká Streda

17.00

18.00

Čas pre osobnú modlitbu a sv. zmierenia

Liturgia VPD - (neverejná)      Zdržanlivosť od mäsa

Veľký Štvrtok

  9.00

16.00

17.00

Sv. liturgia (sl.) - (neverejná)

Čas pre osobnú modlitbu

Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého - (neverejná)

Veľký Piatok

  8.00

15.00

15.30

16.30

Strasti - (nev.)  Zdrž. od mäsa, mlieka a vajec + pôst

Deviata hodinka - (neverejná)       Prikázaný sviatok

Večiereň s uložením plaščenice - (neverejná)

Čas pre osobnú modlitbu pri sv. hrobe do 20.30

Veľká Sobota

  8.00

16.00

17.00

22.00

Jeruzalemská utiereň - (neverejná)

Čas pre osobnú modlitbu pri sv. hrobe

Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého - (neverejná)

Nadhrobná polnočnica - (neverejná)

Svätá a veľká

nedeľa

PASCHY

  6.00

  7.00

13.00

15.00

Utiereň vzkriesenia - (neverejná)

Sv. liturgia + požehnanie pokrmov - (neverejná)

Čas pre osobnú modlitbu

Veľká večiereň - (neverejná)

Vysvetlivky:

neverejná – bohoslužba je za zatvorenými dverami chrámu
VPD – božská liturgia vopred posvätených darov