Bohoslužby

v týždni od 25.5. – 31.5.2020         s účasťou verejnosti

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

18.00

18.45

Sv. liturgia (sl.) - (verejná s podmienkami)

Stretnutie rodičov slávnostne prijímajúcich detí

Utorok

  9.00

17.00

18.00

18.45

Sv. liturgia (sl.) - (verejná s podmienkami)

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.) - (verejná s podmienkami)

Akatist k Bohorodičke klokočovskej ikony 1/3

Streda

18.00

18.45

Sv. liturgia (sl.) - (verejná s podmienkami)

Akatist k Bohorodičke klokočovskej ikony 2/3

Štvrtok

  9.00

18.00

18.45

Sv. liturgia (sl.) - (verejná s podmienkami)

Sv. liturgia (sl.) - (verejná s podmienkami)

Akatist k Bohorodičke klokočovskej ikony 3/3

Piatok

17.00

18.00

18.45

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.) (verejná s podmienkami)

Moleben pred klokočovskou ikonou Bohorodičky

Sobota

  8.00

  8.45

Sv. liturgia (sl.) - (verejná s podmienkami)

Panychída s hramotami - 5. zádušná

Päťdesiatnica

Zostúpenie

Sv. Ducha

 

  7.45

  9.00

10.30

14.00

 

Sv. liturgia pre seniorov (sl.) + myrovanie - (verejná)

Sv. liturgia (csl.) + myrovanie - (verejná)

Sv. liturgia pre rodiny (sl.) + myrovanie - (verejná)

Večiereň s modlitbami na kolenách (sl.) - (verejná)

Počas každej sv. liturgie možnosť pristúpiť k sv. zmierenia

Vysvetlivky:

verejná s podmienkami – bohoslužba je s účasťou verejnosti za určených podmienok

sv. zmierenia – sa vysluhuje v kancelárii chrámu (vstup cez sakristiu)

sl. - bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. - bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku