Bohoslužby

 v týždni od 13.9. – 19.9.2021

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

18.00

20.00

Sv. liturgia (sl.) + Veľká večiereň - Z

Modlitby otcov - Z

Utorok

 

18.00

Povýšenie svätého Kríža

Sv. liturgia (sl.) - O         Odp. sv., Zdrž. od mäsa

Streda

 

  8.30

  9.00

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Sv. ruženec k Spolutrpiacej

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k Bohorodičke - O   

Štvrtok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k M.D.Trčkovi - Z

Piatok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k P.P.Gojdičovi - Z

Sobota

  8.00

15.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída - Z

Spoločné upratovanie chrámu

Nedeľa

17. týždňa po

Päťdesiatnici

 

  9.00

10.30

Oslava 20. VÝROČIA farnosti

Sv. liturgia (csl.) + myrovanie - Z                    

Archijerejská sv. liturgia (sl.) + myrovanie - O

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

sv. ruženec - modlíme sa 1/2 hodinu pred každou sv. liturgiou

Z - (základ): očkovaný, neočkovaný, testovaný, prekonavší covid + zoznam - 15 osôb

O - (očkovaný): plná kapacita chrámu + zoznam - 160 osôb

Všetky bohoslužby sú verejné - vysielame ONLINE