Bohoslužby

 v týždni od 29.5. – 4.6.2023

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

 

  8.30

  9.00

17.30

18.00

19.10

20.00

Pondelok Svätého Ducha

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.) + Akatist k Svätému Duchu 1/3

Sv. zmierenia                           Odporúčaný sviatok

Sv. liturgia (sl.) + sprievod okolo chrámu

Biblická škola

Modlitby otcov       

Utorok

17.30

18.00

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.) + Adorácia (T)

Streda

17.30

18.00

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.) + Akatist k Svätému Duchu 2/3

Štvrtok

17.30

18.00

19.00

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.) + Akatist k Svätému Duchu 3/3

Modlitby matiek     

Piatok

  8.30

  9.00

17.00

18.00

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k Božskému srdcu

Sv. zmierenia                                                Voľnica

Sv. liturgia (sl.) Moleben k Božskému srdcu

Sobota

  7.20

  7.30

  8.00

Sv. ruženec - fatimská

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.) + Adorácia 

Nedeľa 1. týždňa 

po Päťdesiatnici -

Všetkých svätých

  9.00

10.30

15.00

19.00

Sv. liturgia (csl.) 

Sv. liturgia (sl.) 

Korunka Božieho milosrdenstva          

Sv. liturgia (sl.) 

 

Vysvetlivky:

T - tichá, M - moderovaná

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

sv. ruženec - modlíme sa 1/2 hodinu pred každou sv. liturgiou

sv. liturgie - nevysielame ONLINE

www.youtube.com/channel/UC9l7pcXymIxvaBXfw0N5MfQ/live