Bohoslužby

v týždni od 19.10. – 25.10.2020        

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

      16.30
      17.00

18.00 - 19.00

Sv. ruženec "Milión deti sa modlí ruženec"

Sv. liturgia (sl.) * rod. Džubákova

Čas na osobnú modlitbu a sv. zmierenia

Utorok

      16.30
      17.00

18.00 - 19.00

Sv. ruženec + Magdaléna, Ján, Mária, Ján, Ján, Juraj, Mária

Sv. liturgia (sl.) + Vladimír

Čas na osobnú modlitbu a sv. zmierenia

Streda

      16.30
      17.00

18.00 - 19.00

Sv. ruženec

Sv. liturgia (sl.) * Ladislav, Matúš, Ján

Čas na osobnú modlitbu a sv. zmierenia

Štvrtok

      16.30

      17.00

18.00 - 19.00

Sv. ruženec * Rastislav, Richard s rod.

Sv. liturgia (sl.) * Štefan, Mária

Čas na osobnú modlitbu a sv. zmierenia

Piatok

    

      16.30

      17.00

18.00 - 19.00

Svätý apoštol Jakub

Sv. ruženec                       Deň modlitieb a pôstu

Sv. liturgia (sl.) * Margita, Peter

Čas na osobnú modlitbu a prijatie Eucharistie

Sobota

        8.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída - N + Danka

Nedeľa

21. týždňa po

Päťdesiatnici

      10.30

Sv. liturgia (sl.) - N - online

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

N – neverejná (bez účasti ľudu)

Každá bohoslužba je verejná s podmienkami, na ktorej môže byť max. 6 ľudí