Bohoslužby

 v týždni od 23.1. – 29.1.2023

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

  9.00

18.00

20.00

Sv. liturgia (sl.) + Modlitby k sv. Filoméne

Sv. liturgia (sl.) + Biblická škola

Modlitby otcov

Utorok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Adorácia (T)

Streda

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k M.D.Trčkovi

Štvrtok

18.00

19.00

Sv. liturgia (sl.)

Modlitby matiek

Piatok

18.00

Sv. liturgia (sl.)

Sobota

  8.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída

Nedeľa

o mýtnikovi

a farizejovi

  9.00

10.30

15.00

19.00

Sv. liturgia (csl.)              Zbierka pre

Sv. liturgia (sl.)         pastoráciu mládeže  

Korunka Božieho milosrdenstva          

Sv. liturgia (sl.)

 

Vysvetlivky:

T - tichá, M - moderovaná

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

sv. ruženec - modlíme sa 1/2 hodinu pred každou sv. liturgiou

sv. liturgie - nevysielame ONLINE

www.youtube.com/channel/UC9l7pcXymIxvaBXfw0N5MfQ/live