Bohoslužby

 v týždni od 22.4. – 28.4.2024

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

  9.00

18.00

20.00

Sv. liturgia (sl.) + Modlitby k sv. Filoméne

Sv. liturgia (sl.)

Modlitby otcov

Utorok

 

18.00

19.15

Svätý a slávný veľkomučeník Juraj

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k sv. Jurajovi

Modlitby matiek        Odporúčaný sviatok

Streda

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Biblická škola

Štvrtok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Adorácia (M)

Piatok

18.00

Sv. liturgia (sl.) 

Sobota

  8.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída

5. nedeľa

po Pasche -

o Samaritánke

  9.00

10.30

15.00

19.00

Sv. liturgia (csl.)             

Sv. liturgia (sl.)       

Korunka Božieho milosrdenstva

Sv. liturgia (sl.)

Vysvetlivky:

T - tichá, M - moderovaná

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

sv. ruženec - modlíme sa 1/2 hodinu pred každou sv. liturgiou

Online sv. liturgie - nevysielame

www.youtube.com/channel/UC9l7pcXymIxvaBXfw0N5MfQ/live