Bohoslužby

v týždni od 18.2. – 24.2.2019

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

16.30

18.00

20.00

Modlitby matiek

Sv. liturgia (sl.) s prednáškou "O zrode liturgie"

Modlitby otcov

Utorok

17.00

18.00

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.)

Streda

  8.00

Sv. liturgia (sl.)

Štvrtok

18.00

19.15

Sv. liturgia (sl.) + katechéza "Symbolika chrámu"

Modlitby matiek

Piatok

18.00

Sv. liturgia (sl.)

Sobota

 

  8.00

1. zádušná

Sv. liturgia (sl.) + Panychída s hramotami

Mäsopôstna

nedeľa

  7.45

  9.00

10.30

15.00

19.00

Utiereň (sl.)

Sv. liturgia (csl.)                         Zbierka na              

Sv. liturgia (sl.)                 Podp. fond Eparchie I.       

Korunka Božieho milosrdenstva

Sv. liturgia (sl.)

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku
csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
Pred každou večernou sv. liturgiou sa od 17.30 modlíme sv. ruženec