Bohoslužby

v týždni od 18.1. – 24.1.2021        

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

17.00

Sv. liturgia (sl.)                                        * Tomáš, Róbert

Utorok

17.00

Sv. liturgia (sl.)                                                       * Marta

Streda

17.00

Sv. liturgia (sl.)                                  * Peter (uzdravenie)

Štvrtok

17.00

Sv. liturgia (sl.)                                 * Na česť Sv. Ducha

Piatok

17.00

Sv. liturgia (sl.)                * sr. Katarína, Helena, Mikuláš

Sobota

  8.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída                                + Dávid

Nedeľa o

mýtnikovi

a farizejovi

  8.00

10.30

Utiereň (sl.)

Sv. liturgia (sl.)           * za veriacich farnosti, * Miroslav

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

Všetky bohoslužby sú neverejné - bez účasti veriacich - sú vysielané ONLINE