Bohoslužby

 v týždni od 26.9. – 2.10.2022

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

 

  9.00

18.00

20.00

Odchod do večnosti sv. Jána Teológa

Sv. liturgia (sl.) + požehnanie vína + agapé

Sv. liturgia (sl.) + požehnanie vína + agapé

Modlitby otcov             Odporúčaný sviatok

Utorok

18.00

Sv. liturgia (sl.)

Streda

18.00

Sv. liturgia (sl.)

Štvrtok

18.00

19.00

Sv. liturgia (sl.)

Modlitby matiek

Piatok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Veľká večiereň s lítiou

Sobota

 

  8.00

  9.00

Ochrana Presvätej Bohorodičky

Večeradlo - fatimská    Odporúčaný sviatok

Sv. liturgia (sl.) + myrovanie + Moleben

Nedeľa

17. týždňa po

Päťdesiatnici

  9.00

10.30

15.00

19.00

Sv. liturgia (csl.)    Zbierka na bohoslovcov

Sv. liturgia (sl.) + Stretnutie rodičov a deti

Korunka Božieho milosrdenstva

Sv. liturgia (sl.)

 

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

sv. ruženec - modlíme sa 1/2 hodinu pred každou sv. liturgiou

sv. liturgie - ONLINE nevysielame

www.youtube.com/channel/UC9l7pcXymIxvaBXfw0N5MfQ/live