Bohoslužby

 v týždni od 26.7. – 1.8.2021

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

18.00

Sv. liturgia (sl.)

Utorok

18.00

Sv. liturgia (sl.)

Streda

  8.00

Sv. liturgia (sl.) 

Štvrtok

18.00

Sv. liturgia (sl.)                

Piatok

18.00

Sv. liturgia (sl.)

Sobota

  8.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída

Nedeľa

10. týždňa po

Päťdesiatnici

  9.00

10.30

15.00

19.00

Sv. liturgia (csl.)                         

Sv. liturgia (sl.)                 

Korunka Božieho milosrdenstva

Sv. liturgia (sl.) 

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

sv. ruženec - modlíme sa 1/2 hodinu pred každou sv. liturgiou

Všetky bohoslužby sú verejné - max. 125 ľudí - nevysielame ONLINE