Bohoslužby

 v týždni od 10.6. – 16.6.2024

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

  8.00

18.00

20.00

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k Božskému srdcu

Sv. liturgia (sl.) 

Modlitby otcov 

Utorok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Modlitby matiek

Streda

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Biblická škola

Štvrtok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Adorácia (T)

Piatok

18.00

19.00

Sv. liturgia (sl.) 

Dokumentárny film o Jánovi Havlíkovi

Sobota

  8.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída

Nedeľa

4. týždňa po

Päťdesiatnici

  9.00

10.30

15.00

19.00

Sv. liturgia (csl.)                 Zbierka na 

Sv. liturgia (sl.)      Podporný fond Eparchie I.

Korunka Božieho milosrdenstva

Sv. liturgia (sl.)

 

Vysvetlivky:

T - tichá, M - moderovaná

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

sv. ruženec - modlíme sa 1/2 hodinu pred každou sv. liturgiou

Online sv. liturgie - nevysielame

www.youtube.com/channel/UC9l7pcXymIxvaBXfw0N5MfQ/live