Bohoslužby

 v týždni od 6.12. – 12.12.2021

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

 

 

  9.00

  9.50

17.00

17.50

Filipovka

Náš otec sv. Mikuláš Divotvorca

Sv. liturgia (csl.) - neverejná * za dobrodincov Eparchie

Čas na osobnú modlitbu do 10.50       

Sv. liturgia (sl.) - neverejná                   * Marián, Simona

Čas na osobnú modlitbu do 18.50                    

Utorok

17.00

17.50

Sv. liturgia (sl.) - neverejná                                       + Anna

Čas na osobnú modlitbu do 18.50                          + Anna

Streda

 

  9.00

  9.50

17.00

17.50

Počatie presvätej Bohorodičky sv.Annou

Sv. liturgia (csl.) - neverejná         * za veriacich farnosti

Čas na osobnú modlitbu do 10.50       

Sv. liturgia (sl.) - neverejná            * Ladislav, Matúš, Ján

Čas na osobnú modlitbu do 18.50                  

Štvrtok

17.00

17.50

Sv. liturgia (sl.) - neverejná               * Na česť Sv. Ducha

Čas na osobnú modlitbu do 18.50                  + František

Piatok

17.00

17.50

Sv. liturgia (sl.) - neverejná            + Helena, Peter, Milka

Čas na osobnú modlitbu do 18.50                             + Ján

Sobota

  8.00

  8.50

Sv. liturgia (sl.) + Panychída - neverejná       + o. Vojtech

Čas na osobnú modlitbu do 9.15                * Beáta s rod.

Nedeľa

svätých

praotcov

  9.00

10.00

10.30

11.30

Sv. liturgia (csl.) -  neverejná              * Roman, Dagmara

Čas na osobnú modlitbu do 10.20

Sv. liturgia (sl.) - neverejná           * za veriacich farnosti

Čas na osobnú modlitbu do 12.30 

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

sv. ruženec - modlíme sa 1/2 hodinu pred každou sv. liturgiou

Všetky bohoslužby sú neverejné - bez účasti veriacich - vysielame ONLINE

Z - základ: očkovaný, neočkovaný, testovaný, prekonavší covid + zoznam - 6 osôb

OTP - očkovaný, testovaný, prekonavší covid + zoznam - 6 osôb

OP - očkovaný a prekonavší covid + zoznam - 50 osôb