Bohoslužby

v týždni od 19.8. – 25.8.2019

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

 

18.00

 

Modlitby matiek - nebudú

Sv. liturgia (sl.)

Modlitby otcov - nebudú

Utorok

17.00

18.00

Sv. zmierenia             

Sv. liturgia (sl.)

Streda

  8.00

Sv. liturgia (sl.) 

Štvrtok

18.00

19.00

Sv. liturgia (sl.)

Modlitby matiek

Piatok

18.00

Sv. liturgia (sl.)

Sobota

  8.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída

Nedeľa

11. týždňa

po Päťdesiatnici

  7.30

  9.00

15.00

19.00

Sv. liturgia (csl.)                       

Sv. liturgia (sl.) 

Korunka Božieho milosrdenstva

Sv. liturgia (sl.)

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku
csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
Pred každou večernou sv. liturgiou sa od 17.30 modlíme sv. ruženec