Bohoslužby

v týždni od 10.8. – 16.8.2020        

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

18.00

Sv. liturgia (sl.)

Utorok

18.00

Sv. liturgia (sl.)

Streda

  8.00

Sv. liturgia (sl.)                           

Štvrtok

18.00

Sv. liturgia (sl.)

Piatok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Veľká večiereň s lítiou

Sobota

 

  7.30

  9.00

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Sv. liturgia (csl.) + myrovanie                  Prikázaný

Sv. liturgia (sl.) + myrovanie                      sviatok

Nedeľa

11. týždňa po

Päťdesiatnici

  7.30

  9.00

15.00

19.00

Sv. liturgia (csl.)                       

Sv. liturgia (sl.)                

Korunka Božieho milosrdenstva

Sv. liturgia (sl.)

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

sv. ruženec – modlíme sa 1/2 hod. pred každou sv. liturgiou