Bohoslužby

 v týždni od 23.5. – 29.5.2022

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k Bohorodičke

Utorok

18.00

20.00

Sv. liturgia (sl.) + Adorácia

Modlitby otcov

Streda

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Veľká večiereň s lítiou

Štvrtok

 

  9.00

18.00

19.15

Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša

Sv. liturgia (sl.) - odpust CZŠ s MŠ + myrovanie

Sv. liturgia (sl.) + myrovanie   Prikázaný sviatok

Modlitby matiek

Piatok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + 5. synodálne farské stretnutie

Sobota

  8.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída

7. nedeľa

po Pasche -

sv. otcov

  9.00

10.30

15.00

18.45

19.00

Sv. liturgia (csl.)                             Zbierka na

Sv. liturgia (sl.)                      Katolícke masmédia

Korunka Božieho milosrdenstva

Moleben k Bohorodičke

Sv. liturgia (sl.)

 

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

sv. ruženec - modlíme sa 1/2 hodinu pred každou sv. liturgiou

sv. liturgie - vysielame ONLINE v nedele a sviatky

Z - základ: očkovaný, neočkovaný, testovaný, prekonavší covid + zoznam - 6 osôb

OTP - očkovaný, testovaný, prekonavší covid + zoznam - 6 osôb