Bohoslužby

 v týždni od 14.6. – 20.6.2021        

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

18.00

20.00

Sv. liturgia (sl.)

Modlitby otcov                                                               + Mária

Utorok

18.00

19.00

Sv. liturgia (sl.)

Modlitby k sv. Filoméne                     * Mária, Marcel s rod.

Streda

18.00

Sv. liturgia (sl.)                                 + František, Júlia, Anna

Štvrtok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k P.P.Gojdičovi * Na česť Sv.D.

Piatok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k B. s.   * Ladislav, Matúš, Ján

Sobota

  8.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída                                + Miloslava

Nedeľa

4. týždňa po

Päťdesiatnici

 

  7.45

  9.00

10.30

15.00

19.00

Utiereň (sl.)                         Zbierka na Camp eparchie

Sv. liturgia (csl.)                                              * Zuzana s rod.

Sv. liturgia (sl.)                                    * za veriacich farnosti

Korunka Božieho milosrdenstva

Sv. liturgia (sl.)                                        

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

sv. ruženec - modlíme sa 1/2 hodinu pred každou sv. liturgiou

Všetky bohoslužby sú verejné - max. 85 ľudí - sú vysielané ONLINE