Bohoslužby

v týždni od 24.2. – 1.3.2020

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

18.00

 

20.00

Veľké povečerie (sl.)         Začiatok Veľkého pôstu

+ 1. a 2. pieseň kánona A. Krétskeho Zdržanlivosť

Modlitby otcov       od mäsa, mlieka a vajec + pôst

Utorok

17.00

18.00

19.15

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.) + 3. pieseň kánona A. Krétskeho

Modlitby matiek

Streda

18.00

Liturgia VPD (sl.)                  Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok

18.00

19.15

Sv. liturgia (sl.) + 4. pieseň kánona A. Krétskeho

Modlitby matiek                                       

Piatok

17.30

18.00

šiesta hodinka                      Zdržanlivosť od mäsa

Liturgia VPD (sl.) s posvätením kolyvy + agapé

Sobota

  8.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída

Nedeľa 1. týždňa

Veľkého pôstu - 

o úcte ikon

  7.45

  9.00

11.00

15.00

18.00

19.00

Utiereň (sl.)                           

Sv. liturgia (csl.) + posvätenie ikon         Zbierka

Sv. liturgia (sl.) + posvätenie ikon       na Charitu I.

Korunka Božieho milosrdenstva               

Pôstna večiereň

Sv. liturgia (sl.) + posvätenie ikon

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku
csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
Pred každou večernou sv. liturgiou sa od 17.30 modlíme sv. ruženec