Pastoračka

Program pastoračných aktivít a centra sv. Mikuláša

 

 deň čas aktivita

Pondelok

15.30 - 16.30

16.30 - 17.30

Telocvičňa pre deti a rodičov

Futsal pre starších (v ZŠ Belehradskej)

Utorok

16.00 - 17.30

Stretko slávnostne prijímajúcich detí

Streda

-

-

Štvrtok

10.00 - 12.00

Modlitby matiek (mamičky nielen na materskej)

Piatok

19.15 - 20.30

Stretko detí a mládeže

Sobota

-

-

Nedeľa

-

-

 

Nájdete nás v budove Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda na

Juhoslovanskej 2, vchod z chodníka medzi školou a Políciou

Počas prázdnin a štátnych sviatkov aktivity centra nie sú.