Pastoračka

Program Pastoračného centra sv. Mikuláša

 

 deň čas aktivita

Pondelok

17.30 - 19.15

Modlitbové stretko

Utorok

16.30 - 17.45

18.30 - 20.00

20.15 - 21.30

Stretko chlapcov "Rytierov" (5.- 8. roč.)

Stretko dievčat "Žubrienok" (5.- 8. roč.)

Stretko manželov (každý druhý týždeň)

Streda

16.00 - 17.00

19.15 - 21.00

Stretko detí "Drobcov" (MŠ, 1.- 2. roč.)

Stretko mládeže (9. roč.,SŠ,VŠ)

Štvrtok

9.00 - 11.00

Stretko mamičiek s deťmi na materskej

Piatok

16.00 - 17.30

Stretko detí "Paradiso" (3.- 4. roč.)

Sobota

-

-

Nedeľa

-

-

 

Nájdete nás v budove Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda na

Juhoslovanskej 2, vchod z chodníka medzi školou a Políciou

Počas prázdnin a štátnych sviatkov aktivity centra nebudú.