Rodiny

Každý piatok mávame v chráme sv. liturgie o 18.00 hod, pri ktorých sa modlíme za všetky naše rodiny. Príď aj TY s tou svojou, aby ste prijali potrebné milosti do každodenného života.

 

V rámci obnovy rodiny v našej eparchii, aj v našej farnosti počas piatkových sv. liturgií sme  sa modlili a zamýšľali nad hodnotami, ktoré by nemali chýbať nikomu z nás.

 

Tu si môžete prečítať prednášky, ktoré už odzneli: