Kontakty

Adresa:

Gréckokatolícka cirkev farnosť Košice - Ťahanovce

Budapeštianska 48

040 13 Košice

 

Kontakt farár:

Mgr. Martin Mikula

Tel.: 0911711295

Email: farnost.tahanovce@grkatke.sk

 

Kontakt výpomocný duchovný:

Mgr. Ján Fedorišin

Tel.: 0904738712

 

Kancelária:

Chrám bl. mučeníkov P.P.Gojdiča a M.D.Trčku

Helsinská 1/A

(vchod od hlavnej cesty)

 

Úradné hodiny:

Streda:      

Štvrtok:  sú dočasne ZRUŠENÉ!

Piatok:       

Neúradujeme: v pondelok, utorok, sobotu a nedeľu,

                          počas cirkevných a štátnych sviatkov, pracovný porád

V prípade potreby nám volajte na vyššie uvedené čísla.

 

Chrám bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku:

 

Pastoračné centrum sv. Mikuláša:

 

 

Farský byt: