Kontakty

Adresa:

Gréckokatolícka cirkev farnosť Košice - Ťahanovce

Budapeštianska 48

040 13 Košice

 

Kontakt farár:

Mgr. Martin Mikula

Tel.: 0911711295

Email: farnost.tahanovce@grkatke.sk

 

Kontakt výpomocný duchovný:

SSLic. Milan Diheneščík

Tel.: 0911912533

 

Kancelária:

Chrám bl. mučeníkov P.P.Gojdiča a M.D.Trčku

Helsinská 1/A

(vchod od hlavnej cesty)

 

Úradné hodiny:

Pondelok:             

Utorok:

Streda:   V prípade potreby nám volajte na vyššie uvedené čísla  

Štvrtok: 

Piatok:       

Neúradujeme: v sobotu a nedeľu, počas cirkevných a štátnych sviatkov

 

Chrám bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku:

 

Pastoračné centrum sv. Mikuláša:

 

 

Farský byt: