21. hodnota - Statočnosť

P. Sergio G. Román del Real

 

Esterka

Boli sme na farskom úrade, keď sme zrazu pocítili, že sa chveje zem. U nás v Mexiku nás naučili, že ak je to možné, máme vyjsť von, a to bola naša reakcia. Keď otrasy prestali, vrátili sme sa k svojim činnostiam, komentujúc to, čo sa stalo. Esterka nie. Dostala neurotický záchvat a neprestajne plakala, zatiaľ čo jej mama sa ju snažila ukľudniť. Esterka bola mladá katechétka, ktorá študovala vychovávateľstvo. Jej mama nám vysvetlila, že prežila zemetrasenie v roku 1985 a bola to pre ňu neprekonateľná trauma. Prešiel čas a jedného dňa k nám prišla čerstvá učiteľka Esterka, plná hrdosti, a povedala mi, čo sa jej stalo, ako bola s deťmi v škole a zem sa začala triasť. Bolo potrebné opustiť triedu. Trauma ju naplnila strachom, ale zo zodpovednosti, ktorú cítila za deti, prekonala svoj strach, zoradila deti a vyviedla ich von na bezpečné miesto. Keď osamela, pustila sa do plaču. To je statočnosť!

 

Čo je to?

Keď som žiadal príklady statočnosti, aby som jeden mohol vybrať, jedno dievča mi povedalo: „Všetky mamy sú obdivuhodne statočné, napíšte, že všetky majú veľkú silu“, a to je pravda. Zodpovednosť a predovšetkým láska dávajú silu na prekonanie prekážok. Statočnosť je pevnosť a vytrvalosť v hľadaní dobra v ťažkých situáciách (pozri KKK 1808) a je to veľmi dôležitá hodnota, ktorá podporuje ostatné hodnoty. Pre katolíkov je to jedna z čností zvaných kardinálnymi, hlavnými, a jeden zo siedmych darov Svätého Ducha.

 

Statočnosť v každodennom živote

Bolesť môže byť taká silná, že nás zdrví a zničí, dokonca nás núti vzdať sa samotného života. Tí, kto sa poddávajú bolesti, upadajú do beznádeje a sú porazení. Už sa s nimi nedá počítať, unikli zo života, stávajú sa príťažou pre tých, ktorí ich milujú. Naopak, tí, ktorí prekonajú protivenstvo, sú plní sily a dokážu prebudovať, obnoviť, utešiť i byť utešení.

Líšia sa jedni od druhých? Sú jedni z nich supermani a druhí úbohí smrteľníci, ktorým chýba pevnosť a odvaha?

V žiadnom prípade. Medzi nami niet supermanov, všetci sme rovnakí, ale nepochybne niektorí majú mravnú silu a iným chýba.

 

Odkiaľ pochádza statočnosť?

My kresťania hovoríme, že každé dobro pochádza od Boha, ale aj keď to povieme len ľudsky, táto hodnota pochádza z veľkej lásky k životu a z istoty, že v ňom máme svoje miesto.

Tí, ktorí milujú a sú milovaní, ktorí sa cítia potrební, ktorí poznajú svoju hodnotu a milujú seba správnym spôsobom, budú vedieť získať silu zo svojich slabostí a pokračovať v boji aj napriek prekážkam.

Egoisti, tí, čo sa izolujú, ktorí nikoho nemilujú, ktorí sa starajú len o svoj prospech, necítia potrebu bojovať, odporovať, zvíťaziť. Pre nich je jednoduchšie vzdať sa.

 

Najťažšie skúšky

Vojna, hlad, terorizmus i kataklizmy skúšajú mravnú silu ľudstva. Im všetkým sa vystavuje nielen jednotlivý človek, ale celá spoločnosť. Z popola povstáva človek spevnený ohňom bolesti.

Smrť drahej osoby, choroba vlastná alebo našich milovaných, nezamestnanosť, bieda, väzenie, násilie, závislosti, tieto všetky sú skúškami, s ktorými sa stretávame každý deň a z ktorých musíme vyjsť posilnení napriek zraneniam. Byť statočný neznamená byť necitlivý voči bolesti, ale dokázať napredovať napriek nej.

Znovuvybudovať život nie je ľahké, nedá sa to bez pomoci ostatných. Nie je nedostatkom sily vedieť požiadať a prijať túto pomoc, aby mohli byť uzdravené rany telesné i duševné.

 

Aby si bol statočný…

• Buď silný Božou silou.
• Nezarmucuj sa ako tí, ktorí nemajú nádej.
• Poznaj svoje slabosti.
• Dôveruj si.
• Cíť sa istý, že miluješ.
• Buď si vedomý svojich príbuzenských zväzkov.
• Si potrebný pre tých, ktorí ťa milujú a od teba závisia; oni s tebou počítajú.
• Napriek všetkému… život je krásny!