45. hodnota - Pohostinnosť

P. Sergio G. Román del Real


Bol som pocestný a pritúlili ste ma (Mt 25, 35)

Denne stovky migrantov bez dokumentov, pochádzajúcich zo Strednej Ameriky, nelegálne prekročia južnú hranicu Mexika, hľadajúc lepší život pre seba a svoje rodiny. Musia prejsť celú krajinu od hranice k hranici, cestujúc ako čierni pasažieri v nákladných vlakoch, v skutočnom nebezpečenstve, že spadnú na koľajnice a zabijú sa alebo sa zmrzačia. Snažia sa vyhnúť migračným úradníkom, až nakoniec sa im podarí dôjsť do hlavného mesta Mexika. Utiekajú sa do kostolov, pretože v dedinách, odkiaľ pochádzajú, vidia chrám ako svoj domov. Musíme povedať, že niektorí kňazi ich odmietajú, ale, chvála Bohu, iní sa zorganizovali, aby im ponúkli dočasné ubytovanie a pomohli im telefonicky sa spojiť so svojimi príbuznými, ktorí už sú v USA, aby ich požiadali o peniaze, aby mohli pokračovať ďalej.
Ako sa k nim správame? Samozrejme, úrady majú povinnosť ich zadržať a vrátiť ich do krajín ich pôvodu, hoci oni sa budú znovu a znovu pokúšať dospieť do ich vysnívaného raja. Určite existujú úradníci a organizovaní zločinci, ktorí ich nehanebne okradnú a ponechajú ich svojmu osudu. Migranti zvyknú rozprávať s jednoduchosťou o tom, ako ich okrádajú, páchajú na nich násilie a ponižujú ich. Všetci ich zneužívajú.

 

Toto je váš dom

Španielska rytierskosť spojená s prirodzenou dobrotou domorodcov, obe osvietené kresťanstvom, rozkvitajú v našej veľmi charakteristickej fráze: „Toto je váš dom.“ A myslíme to vážne! Nielen vtedy, keď ponúkame svojim priateľom chvíľkovú pohostinnosť, keď nás práve navštívia, ale aj vtedy, keď prichýlime priateľa, ktorý prichádza zo zahraničia, príbuzného, ktorý prichádza študovať do nášho mesta, známeho, ktorý sa prichádza liečiť do nemocnice.

Chudoba nebráni, aby sme im dali kútik v našom malom dome a podelili sa s nimi o svoj skromný chlieb.

Táto pohostinnosť sa týka aj pútnikov, ktorí peši putujú po našich cestách do našich svätýň a ktorí vždy nájdu niekoho, kto im ponúkne ten svätý pokrm, ktorý náš ľud múdro nazýva „providenciou“, teda „prozreteľnosťou“, rozumejúc tým, že to, čo pohostinnosť ponúka, v skutočnosti prichádza od Boha, ktorý sa stará o svoje deti.

 

Dnes ja tebe, zajtra ty mne

Pohostinnosť je hodnota, ktorá sa rodí z úcty k ľudskej dôstojnosti, ktorá nás vedie k tomu, aby sme videli v cudzincovi a pútnikovi nielen brata v núdzi, ktorý potrebuje našu pomoc, ale samého Boha. Nehovorím len o kresťanoch, pretože táto myšlienka je prítomná vo všetkých náboženstvách, ktoré prikazujú prijať a robiť dobre cudzincom, „lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli ” (Heb 13,2).

Xenofóbia je veľmi škaredé slovo, ktoré znamená odpor voči cudzincom. Rodí sa z prehnaného nacionalizmu, ktorý nás vedie k tomu, aby sme si o sebe mysleli, že sme najlepší a že od druhých národov sa nemáme čo naučiť, alebo zo strachu, že tí, ktorí prichádzajú, poškodzujú naše hospodárstvo alebo náš spôsob života. Xenofóbia nás vedie rasovej alebo náboženskej diskriminácii, k vyhladzovacím vojnám, ktorými ešte stále trpíme v našom svete, aj v krajinách, ktoré sa považujú za ochrancov ľudských práv.

Dnes máme domov a isté živobytie, ale kto hovorí, že zajtra sa z nás nestanú pútnici v cudzej krajine? Život prináša mnoho zvratov!

 

Migrácia obohacuje krajiny

Tepito je obchodnícka štvrť v meste Mexiko, kde sa, podľa jeho obyvateľov, „predáva všetko, okrem dôstojnosti“. Nuž, do tejto štvrte prišli v posledných rokoch obchodníci z Číny a Kórey, ktorí vo svojich obchodoch ponúkajú výborný a príťažlivý tovar. Obával som sa, ako prijmú naši občania týchto prisťahovalcov, ktorí sú takí odlišní kultúrou, náboženstvom i rasou, ale moje obavy skončili, keď som videl mladých Mexičanov, ako sa urputne snažia učiť španielčinu peknú Kórejčanku, predavačku z jedného obchodu. Ako sa to už stalo s inými národmi, ktoré prišli do Mexika, o niekoľko rokov sa Kórejci a Číňania stanú Mexičanmi a my sa obohatíme kultúrou, ktorú nám prinášajú.

 

Praktizujme pohostinnosť

• Správajúc sa prívetivo k cudzincom, nielen k turistom, ale aj k tým, ktorí prichádzajú

  hľadať lepší život.
• Ponúkajúc informácie a pomoc práve príchodzím.
• Zaujímajúc sa o spoznanie hodnôt našich návštevníkov.
• Nepodvádzajúc v cenách tovaru a služieb, ktoré ponúkame.
• Ak sme príjemcami pohostinnosti my, nezneužívajme ju a snažme sa nejako oplatiť to,

  čo dostávame.