19. hodnota - Zásadovosť

P. Sergio G. Román del Real

 

Čo je to?

Koherencia (zásadovosť) znamená, že máme „kohéziu”, termín, ktorý sa používa vo fyzike, aby sa vyjadrilo spojenie, ktoré sa uskutočňuje medzi dvoma látkami. Koherencia teda znamená spojenie medzi niečím a niečím. V konkrétnom prípade hodnôt môžeme povedať, že sme zásadoví (koherentní) vtedy, keď pri konaní je naša vôľa v súlade s naším poznaním; keď naše skutky sú v súlade s našimi zásadami; keď naše slová súhlasia s pravdou.

 

Je dôležité byť zásadoví!

Deti sa učia tomu, čo vidia. To je nesporný pedagogický princíp, ktorý je ľahko dokázateľný jednoduchým pozorovaním správania maličkých. Preto rodičia musia byť zásadoví a snažiť sa, aby ich skutky boli v súlade s tým, čo učia svoje deti. Nie je možné žiť s dvoma morálkami, jednou pre dospelých a druhou pre deti.

„Prečo chceš byť dospelý?”, opýtal som sa jedného dieťaťa, vedomý si toho, že toto deti chcú, a dieťa odpovedalo: „Aby som mohol pozerať filmy pre dospelých ako môj ocko”.

Ak deťom zakazujú fajčiť, pretože je to pre nich zlé, rodičia by tiež nemali fajčiť, pretože ak to robia, pozývajú svoje deti, aby fajčili hneď, ako sa budú cítiť veľkými.

 

Svet sa na nás pozerá!

Bez toho, aby upadli do obsesie, rodičia si musia uvedomiť, že ich deti ich neustále pozorujú a posudzujú, pretože súdiť je prirodzeným činom úsudku. Ak vaše skutky zodpovedajú normám, ktoré od nich vyžadujete, budete ako rodičia v rásť v očiach svojich detí; ale ak si dovolíte konať proti týmto normám, vaše deti vás diskvalifikujú ako rodičov, alebo ešte horšie, naučia sa, že existuje dvojaká morálka, jedna pre toho, kto poslúcha, a druhá pre toho, kto rozkazuje.

A nie sú to len deti, ktoré nás pozorujú: sv. Pavol hovorí, že „stali sme sa divadlom pre svet, anjelov i ľudí”.

Súlad našich skutkov a našich slov je dôležitá predovšetkým kvôli svedectvu pred ostatnými, ale zvyšuje aj našu vlastnú dobrú mienku o nás samých, pretože svedomie je prvé, ktoré nám vmietne do tváre naše bezzásadovosti.

 

V súlade s našou vierou

Tak, ako je dôležitá zásadovosť rodičov pred svojimi deťmi, je dôležitá zásadovosť všetkých nás, ktorí máme poslanie viesť iných: politici, policajti, učitelia, profesionáli mikrofónu, kňazi a angažovaní laici, všetci máme povinnosť byť zásadoví pred tými, ktorým slúžime.

Koľko zla narobilo Cirkvi zlé svedectvo niektorých kňazov! Súčasná doba od nás vyžaduje posilniť našu zásadovosť a konať vždy v súlade s Evanjeliom, ktoré hlásame.

 

Byť, či nebyť

Z historického hľadiska sme my, Mexičania, katolícky národ, ale boli sme aj prenasledovaným a napádaným katolíckym národom. Katolicizmus má mnohých nepriateľov: všetkých tých, ktorí v nás vidia prekážku pre svoje žiadosti. Ale nie je to tak, že našimi najväčšími nepriateľmi sme my sami? Keď katolík koná bezzásadovo, zrádza a útočí na svoju vlastnú vieru.

Sú katolíci tí poslanci parlamentu, ktorí hlasovali za potrat? Sú katolíci obchodníci s drogami? Sú katolíci tí, ktorí predávajú pornografiu? Sú katolíci tí, ktorí korumpujú a podplácajú?

Oni si myslia, že áno! To je bezzásadovosť!

 

Ak chceš byť zásadový…

• Neudri svojho syna po tvári ako trest za to, že on takto udrel svojho bračeka.
• Nepraktizuj ‘tichú domácnosť‘ voči svojmu manželovi, ak učíš svoje deti viesť dialóg a

  snažiť o porozumenie.
• Ak ste katolíci, robte všetko pre to, aby ste sa vyhli rozvodu.
• Ak ste katolíci, uzavrite manželstvo v katolíckom chráme.
• Ak si katolík, nenadväzuj vzťah s rozvedenou osobou.
• Ak si katolík, neupadni do pokušenia obrátiť sa na veštcov, guruov, špiritistov a

  liečiteľov.
• Ak si katolík, pomáhaj svojej farnosti a spolupracuj s ňou.
• Ak si laický apoštol, nenapádaj svoju Cirkev, nekritizuj ju ani nešomri proti nej.
• Ak si z tých, ktorí sa zúčastňujú bohoslužieb, nech tvoje správanie zodpovedá tomu, kto

  žije s Kristom.
• Ak si rehoľníčka, nediskriminuj, nerob rozdiely medzi ľuďmi, nebuď uštipačná.
• Ak si kňaz, buď aspoň slušný!