15. hodnota - Odpustenie

P. Sergio G. Román del Real

 

Nicolás Bravo, hrdina odpustenia

Don Leonardo Bravo veľmi miloval svoju vlasť. Preto, keď sa začal boj za nezávislosť, on, jeho brat Miguel a jeho syn Nicolás, sa zapísali za vojakov, ochotní dať aj svoj život. Dona Leonarda zajali a priviezli ho do hlavného mesta Mexika, kde bol zastrelený 13. septembra 1812.

Medzitým jeho syn don Nicolás porazil Španielov v bitke pri Palmare a zajal 300 z nich. Ten istý deň dostal správu o poprave svojho otca. Plný bolesti, jeho prvou reakciou bolo rozkázať zastreliť všetkých svojich zajatcov zajtra na svitaní. Z ľudského hľadiska to bolo logické, ale tej noci don Nicolás vyhral ďalšiu bitku, najdôležitejšiu vo svojom živote, bitku proti svojej túžbe pomstiť sa. Nielenže daroval život 300 zajatcom, ale rozkázal ich prepustiť!

 

Odpustenie a milosť

Odpustenie je nebrať do úvahy vinu. Milosť je odpustiť aj trest, a to z dobrej vôle, to znamená z lásky toho, kto odpúšťa.

Ak ma niekto urazí, je vinný a zaslúži si trest. Ak je vina ťažká, trest vykonáva autorita určená na výkon spravodlivosti. Ak je vina ľahká, trestom býva to, že sa už nerozprávam s tou osobou, že ju vymažem zo zoznamu svojich priateľov a už jej nikdy viac nepreukážem dobro. Ale ak jej začnem robiť zle, vtedy hovoríme o pomste, ktorá často býva ešte nespravodlivejšia, ako pôvodna urážka. Opakom lásky je nenávisť a je to ten pocit, ktorý nás vedie k prechovávaniu nekonečnej zloby a plánovaniu pomsty, ktorá nás robí ešte nehodnejšími než je ten, kto nám ublížil. Nenávisť sa rodí z prehnanej lásky k sebe samému, teda z nášho egoizmu. Hovorí sa, že viac trpí ten, kto nenávidí, než nenávidený, a je to určite pravda.

 

Prečo odpúšťať?

Odpustenie sa rodí z prirodzeného dobra osoby, alebo z prirodzenej lásky k tomu, kto sa dopustil viny. Rodičia s ľahkosťou odpúšťajú svojim deťom, lebo ich milujú.

Keď sa odpustí veľká vina, hovorí sa, že ten kto odpustil je veľkodušný. Ak navyše odpustí aj zaslúžený trest, vtedy je milostivý.

My kresťania odpúšťame aj pre naše evanjeliové zásady. Na chlopni jedného katolíka som videl odznak, na ktorom bol nápis „77X“. Najprv som nechápal jeho zmysel, preto som sa ho na to opýtal. Odpovedal mi hrdý na svoje biblické vedomosti: “Ježiš povedal Petrovi, aby odpustil sedemdesiatsedemkrát”. (Mt 18, 21)

My, ktorí nasledujeme Ježiša, odpúšťame vždy. Odpúšťame tak, ako nám odpúšťa náš Otec Boh. (Mt 6, 12).

 

Odpustenie a trest

Ak učíme deti, aby sa ospravedlnili, učme ich aj odpúšťať. Odpustenie má úzky vzťah k spravodlivosti. Lenivý syn môže žiadať odpustenie, že zanedbal školu. Rodičia mu istotne odpustia, ale podľa spravodlivosti musia syna pokarhať a aj mu uložiť nápravný trest, ktorý by ho naučil byť svedomitým v plnení svojich povinností. Vina sa odpúšťa, ale od syna sa vyžaduje, aby neodchádzal z domu, aby nešiel von s priateľmi, aby nepozeral televíziu, aby tak dohnal to, čo zameškal v učení. Nie je to pomsta, je to spravodlivý trest, ktorý by mal syn prijať dokonca s radosťou, lebo rodičia mu odpustili. Pozor však, pretože trest, ktorý ponižuje, je pomstou.

Odpúšťam ti, ale nemysli si, že na to zabudnem.

Keď ten, kto ublíži, je veľmi milovaná bytosť, spôsobí nám to veľkú bolesť spolu
s prirodzeným rozčarovaním zo straty dôvery v milovanú osobu. Dá sa odpustiť, aj chceme odpustiť, ale ako obnoviť dôveru? Stratili sme ilúziu a znovu sa bude rodiť ťažko. Ten, kto ublížil a žiada o odpustenie musí pochopiť, že uplynie veľa času, kým sa pôvodná dôvera obnoví a je na ňom, aby si zaslúžil „zabudnutie“ urážky milovanej osoby.

 

Vaše deti sa naučia odpúšťať...

• Ak vy, manželia, nedovolíte, aby slnko zapadlo nad vašim hnevom.
• Ak nepoužívate ten „ľadový zákon“ odplaty, od ktorého hynie zimou manželská láska.
• Ak ste schopní sa zmieriť aj s tými príbuznými, ktorí vás nemajú radi.
• Ak sa nenecháte prosiť a nekladiete podmienky, keď vás deti prosia o odpustenie.
• Ak vy sami si priznáte svoju vinu a v pokore žiadate odpustenie svojich detí..
• Ak sa modlíte so svojimi deťmi za ľudí, ktorí vám škodia.
• Ak od nich žiadate, aby si vzájomne odpúšťali len preto, že sa majú radi.