3. hodnota - Počestnosť

P. Sergio G. Román del Real


Všetci sme skorumpovaní

Pri jednej príležitosti som kázal na omši o korupcii. Keď som hovoril veriacim, že skorumpovaný nie je len policajt, ktorý úplatok žiada, ale aj ten, kto mu ho dáva, jedno asi osemročné dievčatko zdvihlo ruku, aby si vypýtalo slovo. Prekvapený z prerušenia som mu ho dal. „Môj otec je policajt a nie je skorumpovaný!“
Povedala to s takým presvedčením, že sme jej všetci museli uveriť a celé zhromaždenie jej spontánne zatlieskalo. O nejaký čas som stretol jej otca policajta a povedal som mu o svedectve jeho dcéry, aká hrdá bola na neho. Vyzval som ho k tomu, aby sa snažil byť hodným tejto detskej dôvery. Prešli roky a na tom dievčati bolo vždy vidno, že aj ona je počestná ako dcéra, ako študentka, ako snúbenica, a dnes ako manželka a matka. Mala dobrého otca!

 

Čo to je, byť počestný?

Obvykle si myslíme, že počestnosť má vzťah výlučne k správnemu používaniu sexuality a hovoríme o niekom, že je počestný, ak sa neoblieka provokatívne alebo zvodne; ak sa neukazuje na verejnosti láskajúc alebo bozkávajúc sa so svojím partnerom, alebo ak je verný svojej manželke. A je to správne, tie osoby sú počestné a tí, ktorí robia opak, sú nemravní. Ale to slovo má širší význam: počestnosť spočíva v živote, ktorý zodpovedá morálnemu zákonu, a morálny zákon poznáme my veriaci ako Desatoro, alebo ako krásny zákon lásky, zákon Kristov. Počestný je teda ten, kto vždy koná v súlade s Božou vôľou a svojim vlastným svedomím.

 

V rodine sa učíme byť počestnými

Sú to otcovia, kto svojim príkladom učia žiť túto hodnotu, tak veľmi potrebnú pre dobré rodinné a spoločenské vzťahy. Ak sú počestní oni, budú mať morálnu autoritu na vyžadovanie dobrého správania od svojich detí. Ak otcovia nekonajú počestne, ako sa odvážia žiadať od svojich detí čistú hru?
Otec, ktorý prináša svojim deťom niečo, čo ukradol v robote, hoci len maličkosť, ich týmto učí, že kradnúť je dobré. Mama, ktorá žiada svojho syna, aby sa pretlačil do metra bez platenia, ho týmto učí byť podliakom, ktorý si celý život bude myslieť, že je v poriadku robiť zlo, ak ma nevidia. Chlapec, ktorý sa pri futbale prizná aj napriek hvízdaniu a výčitkám svojich kamarátov, že pri góle si pomohol rukou, ukazuje, že je hodný dôvery, pretože je čestný. Opisovať pri skúškach je podvod, ale len tomu študentovi sa podarí neupadnúť do tejto tak rozšírenej chyby, ktorý sa naučil byť čestným. Ako sa naučí byť čestným, ak rodičia od neho žiadajú výsledky bez ohľadu na prostriedky?

V Mexiku si vyžaduje veľkú námahu byť počestným kvôli korupčnému prostrediu, v ktorom žijeme, ktoré povzbudzuje a odmeňuje nečestnosť. Nezastaviť na stopke z roztržitosti je chyba, ktorú deti dokážu pochopiť, ale ponúknuť dopravnému policajtovi peniaze, aby ho nepokutoval, robí otca v očiach jeho detí skazeným človekom; a ak to navyše bude považovať za niečo vtipné, navždy zničí svoje deti a urobí ich rovnako skazenými ako je sám.

 

Čo sa stane, ak nie som počestný?

Ak môj život nezodpovedá zákonným a predovšetkým morálnym princípom, nie som hodný dôvery. Strácam dôveryhodnosť a morálnu prestíž: Nikto nekupuje u nečestného obchodníka, zlá povesť spôsobí, že jeho obchod skrachuje a on sa zruinuje.
Od politikov požadujeme počestnosť, preto prišlo do módy – v našich vojnách o verejné funkcie – vynášať na slnko špinavé prádlo rivalov, aby ľudia nevolili nečestného kandidáta.
Ak podvádzam v hre a účastníci ma podozrievajú, už nikdy so mnou nebudú hrať, ak sa nestane niečo ešte horšie.
Nečestný je izolovaný a stráca možnosť spolužiť s dobrými ľuďmi, ostane mu len obklopiť sa osobami bez princípov, takými nečestnými ako je sám.
V náboženskom ohľade, nečestnosť sa považuje za hriech, pretože ide o vedomé porušenie zákona spravodlivosti a Božieho zákona.

 

Odporúčania na pestovanie počestnosti v rodine

• Prijímať spravodlivé ustanovenia autorít a správne ich dodržiavať.
• Nikdy nekonať proti svojim morálnym princípom, hoci by som sa tým mal vzdať veľkej

  výhody.
• Neoklamať osoby, s ktorými mám do činenia.
• Nech je súlad medzi tým, čo hovorím a tým, čo robím, správať sa dobre, hoci ma nikto

  nevidí.
• Byť uznanlivý voči počestnosti druhých a odmeňovať ju úprimnou pochvalou.
• Nikdy nepodvádzať v hre.
• Nikdy nezmeniť alebo nesfalšovať dokument, hocako dobré ciele by som tým

  sledoval.
• Nepodvádzať votrením sa dnu bez platenia alebo postavením sa na výhodnejšie

  miesto v rade, ktoré mi nepatrí.
• Nevyužívať svoj vplyv na dosiahnutie služby, ktorá je iným upieraná.
• Byť čestný k tým, ktorí so mnou súťažia, priznať si, keď som porazený.