Spoločenstvá

Človek je tvor spoločenský. Prirodzene vyhľadáva skupinu ľudí, kde by zapadol.

Kam patríš TY?

My ti ponúkame niekoľko možností. Vyber si z našej ponuky:

 

 Deti                        eRko                      Mládež                  Rodiny 

Deti Deti

 OZ Adiutor           Modlitby matiek    Modlitby otcov      Kurátorský zbor 

    

 Cirkevná škola     Pastoračná rada

100-1574.jpg