<<<<< Vitajte na webovej stránke našej farnosti >>>>>

!!!DÔLEŽITÉ - Venujte náležitú pozornosť!!!

 

 

Drahí bratia a sestry,


Z dôvodu rozhodnutia štátnej autority a v súvislosti s opatreniami prijatými KBS

    ohľadom šírenia vírusu COVID-19 sa od 10. marca 2020 do odvolania

    tohto nariadenia, budú bohoslužby vykonávať BEZ VEREJNOSTI.
 

Naplánované úmysly svätých liturgií budú odslúžené podľa programu v chráme,

    za zatvorenými dverami. Pozývame Vás, aby ste v čase slávenia sv. liturgii/ liturgii

    VPD pripojili svojim úmyslom a zjednotili sa v modlitbe zo svojich domovov.
 

✤ NARIADENIA pre dobrovoľný čas v chráme:

    - mať nasadené v oblasti nosa a úst rúško

    - hneď po vstupe do chrámu si dezinfikovať ruky (ak nemám rukavice)

    - byť vo väčšej vyzdialenosti (min. 2 m) od ďalšej osoby v chráme (okrem rodiny)

    - v chráme sa môže zdržiavať v jednom čase max. 10 osôb

    - v prípade zväčšovania počtu prichádzajúcich osôb do chrámu, ukončiť svoju

      modlitbu a dať priestor ostatným

 

Texty k sláveniu sviatkov Paschy vo svojich domácnostiach TU.

 

PROSBA: v týchto dňoch naša farnosť pociťuje deficit (okrem veriacich) aj

    finančný. Ak Vám to Vaše finančné možnosti dovoľujú, môžete prispieť na chod

    farnosti vhodením peňazí do zelenej pokladničky v chráme alebo vkladom na náš

    účet (č.ú. TU). Všetkým darcom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.
 

✤ Oznam vladykov (arcibiskupa Cyrila a vladyku Milana):
    Nakoľko žijeme v tejto mimoriadnej situácii treba rozmýšľať o možnosti pomôcť

    nevyhnutnému zabezpečeniu farnosti. Z toho dôvodu naša eparchia individuálne

    návštevy plasčšenice - Božieho hrobu jednotlivými rodinami umožňuje urobiť

    zbierku pre potreby farnosti.

 

Na základe inštrukcií Apoštolského stolca, KBS a Gréckokatolíckej eparchie

    Košice ohľadom slávenia tohoročných obradov Veľkej noci nie je možné

    organizovať tradičné veľkonočné spovedanie, pri ktorých by nevyhnutne

    dochádzalo k zhromažďovaniu väčšieho počtu veriacich v chrámoch.

    V mimoriadnych okolnostiach, ak sa chce niekto vyspovedať, je potrebné

    telefonicky kontaktovať kňaza: o. Janko (0904 738 712), o. Martin (0911 711 295)

    Paschálny čas, kedy Cirkev odporúča prijať sviatosť zmierenia, je od pondelka

    po Syropôstnej nedeli až do sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Po skončení

    pandémie a mimoriadneho stavu bude dostatok možností na sviatostnú spoveď.

 

Prišlo nové Slovo, Milujme sa a Rebrík. Predplatiteľom ho zanesieme do schránky.

 

Ohlášky: Oznamujeme, že sv. tajomstvo manželstva mienia prijať títo snúbenci:

    Ing. Pavol Šatala a Mgr. Mária Fabianová. Kto by vedel nejakú prekážku, ktorá by

    im bránila prijať toto sv. tajomstvo, nech to ohlási (telefonicky) na farskom úrade.

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo duchovnú potrebu sa porozprávať, neváhajte nás

    kontaktovať na vyššie uvedené tel. čísla.

 

Pozývame vás sledovať priame prenosy bohoslužieb prostredníctvom:

    www.grkatke.sk, www.logos.tv, TV Lux, TV Zemplín a v Rádiu Lumen.

  
Povzbudzujeme vás k osobnej a k spoločnej modlitbe v rodine. Nech aj tento

    čas pomôže viac sa zahĺbiť do modlitby a do prijímania Krista v Božom Slove,

    v spoločnej rodinnej modlitbe i v blížnom v tomto čase Veľkého pôstu.

    Buďme ľuďmi nádeje!


 Vyprosujeme všetkým veriacim plnosť Božích milosti a žehnáme vám do týchto dní!


                                                                                     o. Martin Mikula a o. Ján Fedorišin

 

 

Aktuálne informácie

Konferencia biskupov Slovenska

Usmernenie o verejných bohoslužbách

Bohoslužby u nás

Modlitba k Bohorodičke

 

ROK SVÄTÝCH TAJOMSTIEV

 

rok-sv-tajomstiev-banner.png

 

 

2percenta2011.jpg

Podporte nás

 

gojdic-a-trcka-web.jpg


 

blahoslavení mučeníci

Pavol Peter Gojdič a Metod Dominik Trčka