Úvodná stránka

banner.jpg

 

Tvojmu krížu klaniame sa Vládca

a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme!

 

img-0965.jpg

img-5788.jpg

img-5793.jpg

img-0759.jpg

 

 

 Podpora farnosti - TU

 

 

Košická eparchia

 

Konferencia biskupov Slovenska

Modlitba za mier a pokoj vo svete

 

PATRÓNI FARNOSTI

 

patroni-nova.jpg

 

blahoslavení mučeníci

Pavol Peter Gojdič a Metod Dominik Trčka

 

R

www.youtube.com/channel/UC9l7pcXymIxvaBXfw0N5MfQ/live

 

     Keď sa naplní obmedzená kapacita chrámu, môžete stáť vonku. Pozri bohoslužby.

 

PODMIENKY pre slávenie bohoslužieb:

     - mať nasadené v oblasti nosa a úst rúško

     - hneď po vstupe do chrámu si dezinfikovať ruky

     - dodržať potrebný odstup

     - spôsob sedenia v každom druhom rade

     - na bohoslužbe môže byť v našom chráme max. 55 osôb

Ak chcete byť účastní na slávení sv. liturgie v nedeľu a vo sviatok, môžete sa

    zapísať do tabuľky viď. nižšie. Deti do 10 r. (vrátane) nezapisujte.

    Počas týždňa môžete prísť, kým sa nenaplní povolená kapacita chrámu.

 

TABUĽKA na sv. liturgie - TU

Stále platí DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH

     v nedele a prikázané sviatky, pričom netreba zabudnúť, že môžem aj iným

     spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok - osobná alebo rodinná modlitba, čítanie

     Sv. písma, sledovanie bohoslužieb v médiách Logos.tv, TV LUX, Rádio Lumen

 

✤  

 

Kontakty - TU

 

PROSBA: Ak Vám to Vaše finančné možnosti dovoľujú, aj naďalej Vás prosíme

     o prispevok na chod našej farnosti vkladom na náš účet, prípadne osobne.

     Všetkým darcom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.