Úvodná stránka

!!! DÔLEŽITÉ - Nové opatrenia !!!

 

Drahí bratia a sestry,

 

Vláda SR na svojom rokovaní 22.10. schválila s účinnosťou od 24.10. do 1.11.

     zákaz vychádzania s určitými výnimkami. Výnimka sa nevzťahuje na pobyt 

     v chráme. Náš chrám bude teda pre verejnosť ZATVORENÝ až do odvolania.

     Využite preto EŠTE DNES svojou návštevou v chráme od 18.00-19.00

     - modlitba, prijatie Eucharistie

     - zapísanie úmyslu na sv. liturgiu

     - obnovenie hramoty za zosnulých

     - vyzdvihnutie si časopisu SLOVO, Rebrík a iné

   

 

Dnes na sviatok sv. apoštola Jakuba, pozývame duchovenstvo a veriacich

    celej Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku k spoločnému dňu modlitieb

    a pôstu, kedy sa všetci duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia

    pandémie. Formu modlitby a pôstu ponechávame podľa osobného uváženia

 

✤ Nedeľnú sv. liturgiu o 10.30 hod. slávenú za všetkých veriacich farnosti môžete 

    sledovať online na FB našej farnosti a od budúcej nedele aj na youtube.

    Touto cestou Vás chceme poprosiť aj o finančnú štedrosť, nakoľko materiálne

    zabezpečenie internetového prenosu nás bude stáť okolo 400 eur

 

Stále platí DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH

    v nedele a prikázané sviatky, pričom netreba zabudnúť, že môžem aj iným

    spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok - osobná alebo rodinná modlitba, čítanie

    Sv. písma, sledovanie bohoslužieb v médiách Logos.tv, TV LUX, Rádio Lumen

 

PROSBA: Ak Vám to Vaše finančné možnosti dovoľujú, môžete aj naďalej

    prispievať na chod farnosti prispením do zvončeka pri sv. liturgii, či vhodením

    peňazí do zelenej pokladničky v chráme alebo vkladom na náš účet (č.ú. TU).

    Všetkým darcom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania

 

PODMIENKY pre dobrovoľný čas: PLATIA EŠTE DNES

     - mať nasadené v oblasti nosa a úst rúško

     - hneď po vstupe do chrámu si dezinfikovať ruky

     - dodržať 2 m odstup (okrem rodinných príslušníkov)

     - v chráme môže byť max. 6 ľudí (vrátane kňaza a kurátora)

     - čas môžete využiť na tichú modlitbu, prípadne sv. zmierenia (okrem nedele),

       zapísaním úmyslu na sv. liturgiu, obnovenie hramoty za zosnulých (v sakristii)

     - v prípade zväčšovania počtu prichádzajúcich ľudí, ukončiť svoju modlitbu

       a uvoľniť priestor pre ostatných

 

Na modlitbe sv. ruženca môže byť prítomných max. 6 ľudí. Ak máte záujem sa ho

    spoločne modliť v chráme, je potrebné sa na konkrétny deň v týždni zapísať na

    papier, ktorý je v chráme vzadu na stolíku. Do chrámu treba prísť o 16.25 hod.

 

Vláda SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR od 15.10.

     zakázala všetky verejné podujatia, teda aj bohoslužby v počte nad 6 osôb,

     z výnimkou krstov, sobášov a pohrebov, pričom počet účastníkov nesmie

     byť viac ako 1 osoba na 15 m2 (v našom chráme max. 17 osôb)

 

PODMIENKY pre slávenie bohoslužieb:

     - na bohoslužbe môže byť max. 6 ľudí (vrátane kňazov, cerkovníka a kantorky),

       po splnení všetkých hygienických opatrení, viď nižšie

     - ďalšie 1-2 osoby sú uprednostnené z rodiny, ktorej úmysel kňaz slávi sv. liturgiu

       (Úmysly budú zverejnené v bohoslužobnom poriadku. Prosíme danú rodinu,

       aby sa nám deň vopred telefonicky ozvala, či môže byť v daný deň účastná na

       sv. liturgii. V opačnom prípade oslovíme ďalších veriacich)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Košická eparchia

Konferencia biskupov Slovenska

Usmernenie o verejných bohoslužbách Košickej eparchie

Bohoslužby u nás

Modlitba k Bohorodičke

 

 

ROK SVÄTÝCH TAJOMSTIEV

 

rok-sv-tajomstiev-banner.png

 

 

 

gojdic-a-trcka-web.jpg

 


 

blahoslavení mučeníci

Pavol Peter Gojdič a Metod Dominik Trčka