Úvodná stránka

banner.jpg

 

Pozývame všetkých na

Farskú korčuľovačku

"viac TU"

 

        Drahí veriaci!

 

     Touto cestou sa chcem všetkým poďakovať za vaše finančné dary, ktorými ste prispeli v zbierke na obnovu strechy nášho chrámuVšetkým darcom a dobrodincom aj naďalej vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Nech Vás Pán štedro odmení.

 

Zbierka na obnovu strechy - ukončená

 

Darujte nám 2 % - TU

 

 

SVÄTÁ ŠTYRIDSIATICA

 

v-ivan-pacalay-tvar-jezisa-krista-korunovaneho-trnim-1229598509.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôstna disciplína

 

PATRÓNI FARNOSTI

 

 

patroni-nova.jpg

 

blahoslavení mučeníci

Pavol Peter Gojdič a Metod Dominik Trčka

 

 

 ONLINE sv. liturgie - nevysielame

 

 

Košická eparchia

Konferencia biskupov Slovenska

Modlitba za mier a pokoj vo svete

 

www.youtube.com/channel/UC9l7pcXymIxvaBXfw0N5MfQ/live