Úvodná stránka

titulna-stranka-na-fb.jpg

 

Drahí bratia a sestry,

 

Protipandemické opatrenia: Riadime sa novým Covid automatom. Od 18.10. sú

     Košice stále v bordovej farbe. Podmienky pre slávenie bohoslužieb sa nemenia:

     Počas týždňa máme stále základ - t.j. pre všetkých, 1 os/ 15 m2 - 15 osôb.

     V nedeľu sv. liturgia o 10.30 je len pre očkovaných - plná kapacita - 160 osôb

     a o 9.00 a 19.00 - základ. Keď sa naplní obmedzená kapacita chrámu, môžete

     stáť vonku. Pozri bohoslužby.

 

ONLINE prenos sv. liturgii - TU

 

PROSBA: Ak Vám to Vaše finančné možnosti dovoľujú, aj naďalej Vás prosíme

     o prispevok na chod našej farnosti vkladom na náš účet, prípadne osobne.

     Všetkým darcom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.

 

Podpora farnosti - TU

 

KBS na svojom zasadaní zrušili DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI na bohoslužbách

     v nedele a prikázané sviatky s platnosťou od 1.7. Teda sú už povinné s výnimkou

     tých, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko a

     samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad

     zhoršená epidemická situácia v danom okrese. Zároveň povzbudzujú veriacich,

     aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti

     na bohoslužbách.

 

Tonery do tlačiarní nám dodáva TonerPartner.sk

 

Košická eparchia

Konferencia biskupov Slovenska

Modlitba k Bohorodičke

 

ROK 20. VÝROČIA FARNOSTI

 

banner.jpg

PATRÓNI FARNOSTI

 

patroni-nova.jpg

 

blahoslavení mučeníci

Pavol Peter Gojdič a Metod Dominik Trčka

 

 

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č.12 ÚVZ SR

     z 29.10. je od 2.11. opäť možné sláviť VEREJNÉ  bohoslužby.     

PODMIENKY pre slávenie bohoslužieb:

     - mať nasadené v oblasti nosa a úst rúško

     - hneď po vstupe do chrámu si dezinfikovať ruky

     - dodržať potrebný odstup

     - spôsob sedenia v každom druhom rade

     - na bohoslužbe môže byť v našom chráme max. 55 osôb

Ak chcete byť účastní na slávení sv. liturgie v nedeľu a vo sviatok, môžete sa

    zapísať do tabuľky viď. nižšie. Deti do 10 r. (vrátane) nezapisujte.

    Počas týždňa môžete prísť, kým sa nenaplní povolená kapacita chrámu.

 

TABUĽKA na sv. liturgie - TU

Stále platí DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH

     v nedele a prikázané sviatky, pričom netreba zabudnúť, že môžem aj iným

     spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok - osobná alebo rodinná modlitba, čítanie

     Sv. písma, sledovanie bohoslužieb v médiách Logos.tv, TV LUX, Rádio Lumen

 

✤  Individuálnu duchovnú starostlivosť Vám poskytneme v našom chráme.

     Jedná sa o sv. spoveď, prijatie Eucharistie, duchovný rozhovor, zaopatrenie

     chorého, ak chcete dať odslúžiť sv. liturgiu alebo budete potrebovať sv. vodu.

     Už nás nemusíte kontaktovať telefonicky. K dispozícii sme Vám obaja každý deň

     1/2 hod. pred každou sv. liturgiou.

 

Kontakty - TU