Úvodná stránka

!!!DÔLEŽITÉ - Zmena účasti a podmienok pri slávení!!!

 

Drahí bratia a sestry,

 

✤ KBS zrušila DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH v nedele a

    prikázané sviatky k 17. júnu 2020. Teda účasť na bohoslužbách je už POVINNÁ.

 

PODMIENKY pre slávenie bohoslužieb v chráme:

    - mať nasadené v oblasti nosa a úst rúško

    - hneď po vstupe do chrámu si dezinfikovať ruky

    - šachovnicový spôsob sedenia je dobrovoľný

    - v našom chráme môže byť na bohoslužbe už max. kapacita

 

✤ Ak ste chorý alebo musíte zostať v karanténe alebo pociťujete vážnu fyzickú či

    morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam,

    pooperačným stavom, atď.) zostáva v platnosti výnimka z povinnej účasti na

    bohoslužbách.

 

PROSBA: Ak Vám to Vaše finančné možnosti dovoľujú, môžete aj naďalej

    prispievať na chod farnosti prispením do zvončeka pri sv. liturgii, či vhodením

    peňazí do zelenej pokladničky v chráme alebo vkladom na náš účet (č.ú. TU).

    Všetkým darcom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania

 

                                                                        

Košická eparchia

Konferencia biskupov Slovenska

Usmernenie o verejných bohoslužbách Košickej eparchie

Bohoslužby u nás

Modlitba k Bohorodičke

 

 

2percenta2011.jpg

Podporte nás

 

 

ROK SVÄTÝCH TAJOMSTIEV

 

rok-sv-tajomstiev-banner.png

 

 

 

gojdic-a-trcka-web.jpg

 


 

blahoslavení mučeníci

Pavol Peter Gojdič a Metod Dominik Trčka