Úvodná stránka

titulna-stranka-na-fb.jpg

 

!!! DÔLEŽITÉ - Aktuálne informácie !!!

 

Drahí bratia a sestry,

 

Na základe Uznesenia vlády SR o núdzovom stave, ktorý  obmedzuje slobodu

     pobytu a pohybu zákazom vychádzania je do 30.4.2021 predĺžený núdzový stav.

     Riadime sa Covid automatom. Aj naďalej je POZASTAVENÉ verejné slávenia

     bohoslužieb. Pri neverejnom slávení bohoslužieb môže byť prítomných 6 osôb

     vrátane kňaza. Ide o potrebnú asistenciu, aby sa mohli sv. liturgie vysielať online.

 

ONLINE prenos sv. liturgii - TU

 

Vláda schválila výnimku zo zákazu vychádzania za účelom vykonania
     individuálnej duchovnej starostlivosti, ktorú Vám poskytneme v našom chráme.

     Jedná sa o sv. spoveď, prijatie Eucharistie, duchovný rozhovor, zaopatrenie

     chorého, ak chcete dať odslúžiť sv. liturgiu alebo budete potrebovať sv. vodu.

     Vopred nás však musíte kontaktovať telefonicky alebo mailom a dohodnúť si

     s nami presný deň a čas stretnutia. K dispozícii sme Vám obaja.

 

Kontakty - TU

 

PROSBA: Ak Vám to Vaše finančné možnosti dovoľujú, aj naďalej Vás prosíme

     o prispevok na chod našej farnosti vkladom na náš účet, prípadne osobne.

     Všetkým darcom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.

 

Podpora farnosti - TU

 

PROSBA: Aj v tomto roku Vás prosíme o darovanie 2 % z Vašich daní pre aktivity

     konané v našej farnosti. Veríme, že už čoskoro nám to atmosféra v krajine dovolí.

     Tlačivo Vyhlásenia si stiahnite a vytlačte. Potom ich stačí priniesť do sakristie.

 

Darujem 2% - TU

 

Stále platí DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH

     v nedele a prikázané sviatky, pričom netreba zabudnúť, že môžem aj iným

     spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok - osobná alebo rodinná modlitba, čítanie

     Sv. písma, sledovanie bohoslužieb v médiách Logos.tv, TV LUX, Rádio Lumen

 

Tonery do tlačiarní nám dodáva TonerPartner.sk

 

Košická eparchia

Konferencia biskupov Slovenska

Modlitba k Bohorodičke

 

CHRISTÓS VOSKRÉSE!

 

voskresenije-christovo-sobota.jpg

 

VOÍSTINU VOSKRÉSE!

ROK 20. VÝROČIA FARNOSTI

 

banner.jpg

PATRÓNI FARNOSTI

 

patroni-nova.jpg

 

blahoslavení mučeníci

Pavol Peter Gojdič a Metod Dominik Trčka

 

 

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č.12 ÚVZ SR

     z 29.10. je od 2.11. opäť možné sláviť VEREJNÉ  bohoslužby.     

PODMIENKY pre slávenie bohoslužieb:

     - mať nasadené v oblasti nosa a úst rúško

     - hneď po vstupe do chrámu si dezinfikovať ruky

     - dodržať potrebný odstup

     - spôsob sedenia v každom druhom rade

     - na bohoslužbe môže byť v našom chráme max. 55 osôb