Úvodná stránka

!!!DÔLEŽITÉ - Venujte náležitú pozornosť!!!

 

Drahí bratia a sestry,


Na základe rozhodnutia štátnej autority, Úradu verejného zdravotníctva a

    vyjadrenia KBS k súčasnej situácii ohľadom šírenia vírusu COVID-19 sú

    od 6. mája 2020 OBNOVENÉ verejné bohoslužby, ktoré však podliehajú

    viacerým obmedzeniam a za dodržiavania protiepidemických opatrení


PODMIENKY pre slávenie bohoslužieb v chráme:

    - mať nasadené v oblasti nosa a úst rúško

    - hneď po vstupe do chrámu si dezinfikovať ruky (ak nemám rukavice)

    - byť vo väčšej vyzdialenosti (min. 2 m) od ďalšej osoby (okrem rodiny)

    - v našom chráme môže byť na bohoslužbe max. 45 osôb

    - v prípade naplnenia kapacity môžete ostať stáť v priestore pred chrámom

      (ktorý bude ozvučený) a tam tiež dbať na povinné rozostupy

 

✤ Službu pri dverách a vonku budú zabezpečovať naši kurátori

 

✤ Seniori (nad 65 rokov) nech zvážia svoju prítomnosť na bohoslužbách. Ak sa však

     rozhodnete príst v nedeľu do chrámu, je pre vás vyhradená sv. liturgia o 7.45 hod

 

✤ Ak máte akékoľvek respiračné ochorenie (kašeľ, nádcha...) prosím ostaňte doma

 

Až do ÚPLNÉHO ODVOLANIA mimoriadnych opatrení, ktoré limitujú

    zhromažďovanie, zostáva v platnosti DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA

    BOHOSLUŽBÁCH v nedele a sviatky. Zdôrazňujeme, že účasť na bohoslužbách

    je STÁLE DOBROVOĽNÁ - aj čo sa týka nedelí a sviatkov

 

PROSBA: Ak Vám to Vaše finančné možnosti dovoľujú, môžete aj naďalej

    prispievať na chod farnosti prispením do zvončeka pri sv. liturgii, či vhodením

    peňazí do zelenej pokladničky v chráme alebo vkladom na náš účet (č.ú. TU).

    Všetkým darcom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania

 

Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom:

    www.grkatke.sk, www.logos.tv, TV Lux, TV Zemplín a v Rádiu Lumen

    Platí to najmä pre tých, ktorí sú aktuálne chorí alebo patria k zdravotne

    rizikovým skupinám

 

 Ak máte akékoľvek otázky alebo duchovnú potrebu sa porozprávať, neváhajte

    nám zavolať na tel. čísla uvedené v kontaktoch.

 

                                                                            o. Martin Mikula a o. Ján Fedorišin

 

 

Košická eparchia

Konferencia biskupov Slovenska

Usmernenie o verejných bohoslužbách Košickej eparchie

Bohoslužby u nás

Modlitba k Bohorodičke

 

 

2percenta2011.jpg

Podporte nás

 

 

ROK SVÄTÝCH TAJOMSTIEV

 

rok-sv-tajomstiev-banner.png

 

 

 

gojdic-a-trcka-web.jpg


 

blahoslavení mučeníci

Pavol Peter Gojdič a Metod Dominik Trčka