Úvodná stránka

Drahí bratia a sestry,

POZOR ZMENA !!!

 

Protipandemické opatrenia: Na základe vyhlášky č. 2/2022 ÚVZSR platnej od

     12.1.2022 môže byť v našom chráme na bohoslužbe max. 100 osôb v režime

     OP (očkovaní a prekonavší covid-19 v ostatných 180 dňoch a s výnimkou

     očkovania + PCR alebo ATG test). Deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku sa považujú

     za očkované. Účastník bohoslužby je povinný mať pri sebe (kvôli kontrole) platný

     covid pass. Rešpektujte prosím pokyny kurátora pri dverách.

 

Ak chcete byť účastní na sv. liturgii v nedeľu, do tabuľky sa už zapisovať nemusíte.

   

Pre tých, ktorý nemôžu byť prítomný na bohoslužbe, môžu prísť do chrámu

     v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti. Ak budete potrebovať sv. zmierenia,

     duchovný rozhovor, či prijať Eucharistiu, musíte nám vopred zavolať a dohodnúť si

     deň a čas. Volať môžete obidvom z nás.  Najsvätejšiu Eucharistiu budeme

     rozdávať počas týždňa 20 min. po skončení každej sv. liturgie. V nedeľu

     od 10.00 - 10.20 hod., od 11.30 -12.00 hod. a od 19.00-19.15 hod.

 

Stále platí DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH v nedele

     a prikázané sviatky, pričom netreba zabudnúť, že môžem aj iným spôsobom

     zasvätiť nedeľu a sviatok - osobná alebo rodinná modlitba, čítanie

     Sv. písma, sledovanie bohoslužieb v médiách.

    

ONLINE prenos sv. liturgii - TU

 

PROSBA: Ak Vám to Vaše finančné možnosti dovoľujú, aj naďalej Vás prosíme

     o prispevok na chod našej farnosti vkladom na náš účet, prípadne osobne.

     Všetkým darcom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.

 

Podpora farnosti - TU

 

Tonery do tlačiarní nám dodáva TonerPartner.sk

 

 

Košická eparchia

Konferencia biskupov Slovenska

Modlitba k Bohorodičke

 

PATRÓNI FARNOSTI

 

patroni-nova.jpg

 

blahoslavení mučeníci

Pavol Peter Gojdič a Metod Dominik Trčka

 

Riadime sa novým Covid automatom. Od 21.11. sú

     Košice stále v čiernej farbe. Podmienky pre slávenie bohoslužieb sa opäť menia:

     Režim Základ - t.j. pre všetkých a režim OTP - 6 osôb - nemáme a v režime OP  -

     pre očkovaných a prekonavšich covid do 180 dní - max. 50 osôb + zoznam.

     Deti do 2 rokov môžu byť účastní bez obmedzenia. Deti od 2 do 12 rokov sa môžu

     zúčastniť na bohoslužbe len s negatívnym výsledkom ATG alebo PCR testu.

     Keď sa naplní obmedzená kapacita chrámu, môžete stáť vonku. Pozri bohoslužby.

PODMIENKY pre slávenie bohoslužieb:

     - mať nasadené v oblasti nosa a úst rúško

     - hneď po vstupe do chrámu si dezinfikovať ruky

     - dodržať potrebný odstup

     - spôsob sedenia v každom druhom rade

     - na bohoslužbe môže byť v našom chráme max. 55 osôb

Ak chcete byť účastní na slávení sv. liturgie v nedeľu a vo sviatok, môžete sa

    zapísať do tabuľky viď. nižšie. Deti do 10 r. (vrátane) nezapisujte.

    Počas týždňa môžete prísť, kým sa nenaplní povolená kapacita chrámu.

 

TABUĽKA na sv. liturgie - TU

Stále platí DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH

     v nedele a prikázané sviatky, pričom netreba zabudnúť, že môžem aj iným

     spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok - osobná alebo rodinná modlitba, čítanie

     Sv. písma, sledovanie bohoslužieb v médiách Logos.tv, TV LUX, Rádio Lumen

 

✤  Individuálnu duchovnú starostlivosť Vám poskytneme v našom chráme.

     Jedná sa o sv. spoveď, prijatie Eucharistie, duchovný rozhovor, zaopatrenie

     chorého, ak chcete dať odslúžiť sv. liturgiu alebo budete potrebovať sv. vodu.

     Už nás nemusíte kontaktovať telefonicky. K dispozícii sme Vám obaja každý deň

     1/2 hod. pred každou sv. liturgiou.

 

Kontakty - TU