eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

eRko - je detská organizácia, ktorá spája deti a dospelých po celom Slovensku. Vzniklo v roku 1973 na základe potreby pomôcť pri výchove detí v kresťanských rodinách. Hnutie vychádza z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu. Sídlo hnutia je v Bratislave.

 

Cieľom hnutia je pomáhať pri formovaní detí z kresťanských rodín na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju v spoločnosti, v ktorej žijú. Formovanie sa uskutočňuje cez osobný príklad vedúceho a prežívanie všedného života s deťmi v spoločenstvách cez školský rok i cez prázdniny. eRko sa snaží deťom poskytnúť možnosť formovať sa na základe všeobecných morálnych princípov tak, aby sa v nich vytvárali základy pre život v priateľstve, v spolupatričnosti a vo vzájomnom porozumení so všetkými ľuďmi a smerovali tak k jednote ľudského spoločenstva.

 

Ciele našej činnosti sú:

  • DOBRÁ NOVINA - koledovanie detí po rodinách počas vianočného obdobia spojené so zbierkou pre krajiny tretieho sveta

 

Taktiež nechýbajú stretnutia vedúcich detských spoločenstiev, pre koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť, na ktorých majú tiež možnosť formovať sa a vzdelávať.

 

eRko v našej farnosti pracuje už 16 rokov. V roku 1993 vzniklo v Košiciach oblastné centrum, do ktorého patria spoločenstvá eRka aj z iných farností.