Pôstna disciplína

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku schválená Radou hierarchov,

6. októbra 2009

 

V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu:

 

 

1) Zdržanlivosť od mäsa:

– v piatky cez rok; s výnimkou prikázaných sviatkov (a podobne odporúčaných sviatkov),

   voľníc, národných (občianskych) sviatkov;

– v stredy počas Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia

   hlavy svätého Krstiteľa.

2) Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána.

3) Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom: v prvý deň Štyridsiatnice a v piatok

     Veľkého týždňa.

4) Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.

 

Protikladné tvrdenia kohokoľvek sa neberú do úvahy.

 

Výklad Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 o pôstnej disciplíne

1) Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich

     obsahujú.

2) Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie

   (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe,

    respektíve po 15. hodine.

3) Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva.

4) Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode dekrétu (prikázané a odporúčané sviatky,

    voľnice, národné či občianske sviatky), sa vzťahujú aj na stredy počas Štyridsiatnice,

    nie však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.

5) Pod slovným spojením „odporúčané sviatky" treba rozumieť veľké sviatky a

    polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami, ako aj deň

    chrámového sviatku.

6) Pod slovným spojením „národné (občianske) sviatky"  treba rozumieť štátne sviatky a

     dni pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku).

7) Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.

8) Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.

9) Pod slovom „Štyridsiatnica" treba pre účely tohto dekrétu rozumieť všetky dni od

     pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.

10) Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko

       cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa

       stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).

11) „Zakázaný čas" znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie

      takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne,

      ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.

 

Veľké sviatky a polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami:

08. 09. – Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

14. 09. – Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.

26. 09. – Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.

01. 10. – Presvätá Bohorodička Ochrankyňa.

26. 10. – Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.

08. 11. – Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam.

12. 11. – Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

13. 11. – Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

21. 11. – Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

05. 12. – Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.

06. 12. – Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.

17. 01. – Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.

20. 01. – Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.

30. 01. – Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

02. 02. – Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

23. 04. – Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.

08. 05. – Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ.

11. 05. – Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.

24. 06. – Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predch. a krstiteľa Jána.

05. 07. – Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

15. 07. – Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.

17. 07. – Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup.

20. 07. – Svätý a slávny prorok Eliáš.

06. 08. – Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

25. 08. – Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen.

29. 08. – Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhod. a slávneho proroka, predch. a krstiteľa Jána.

 

Svetlý utorok.

Pondelok Svätého Ducha.

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí.

 

Štátne sviatky:

01. 01. – Deň vzniku Slovenskej republiky.

05. 07. – Sviatok svätého Cyrila a Metoda.

29. 08. – Výročie Slovenského národného povstania.

01. 09. – Deň ústavy Slovenskej republiky.

17. 11. – Deň boja za slobodu a demokraciu.

 

Dni pracovného pokoja:

06. 01. – Zjavenie Pána (Traja králi).

Veľký piatok.

Veľkonočný pondelok.

01. 05. – Sviatok práce.

08. 05. – Deň víťazstva nad fašizmom.

15. 09. – Sedembolestná Panna Mária.

01. 11. – Sviatok všetkých svätých.

24. 12. – Štedrý deň.

25. 12. – Prvý sviatok vianočný.

26. 12. – Druhý sviatok vianočný.