Modlitby otcov v našej farnosti

U nás pôsobí 1 modlitbová skupina. Stretávajú sa pravidelne pri modlitbách v chráme

 

v pondelok o 20.00 hod.