Ako prebiehajú naše stretnutia

Utvoríme kruh alebo polkruh okolo stola, na stôl položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého vkladáme papierové krúžky s menami tých, za ktorých sa chceme modliť.

Modlíme sa a chválime Pána, čítame Sväté písmo a zverujeme sa spolubratom so svojimi problémami. Snažíme sa potlačiť našu prirodzenú túžbu rozdávať rady a radšej odovzdáme tieto problémy Pánovi.

Naše stretnutia prebiehajú v priateľskej atmosfére. Sme otvorení prijať do skupinky nových otcov a máme na pamäti, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my, prípadne nemajú skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve.

Snažíme sa povzbudiť každého, aby sa zapojil do modlitieb, ak chce. Uistíme všetkých, že zo skupiny sa citlivé osobné veci nevynášajú.