Vianočná sv. zmierenia

06.12.2020 Spoveď.jpg

Nielen čistota našich príbytkov, či dokonca chrámu je dôležitá na pokojné a príjemné prežitie sviatkov narodenia Pána, ale predovšetkým je nevyhnutné "vyčistiť" svoje vnútro od hriechov.

Preto Vás všetkých pozývame zmieriť sa s Bohom a tiež svojim blížnym vo sv. zmierenia (spoveď), ktorá sa bude v našom chráme vysluhovať každý deň pol hodinu pred sv. liturgiou a aj počas nej do stredy 24.12.

Ak máte doma chorého, na spoveď ho treba nahlásiť v sakristii kaplnky.

Prosíme o dochvíľnosť - nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu!

Späť na výpis oznamov