Vianočná sv. zmierenia

09.12.2018 Spoveď.jpg

Nielen čistota našich príbytkov, či dokonca chrámu je dôležitá na pokojné a príjemné prežitie sviatkov narodenia Pána, ale predovšetkým je nevyhnutné "vyčistiť" svoje vnútro od hriechov.

Preto Vás všetkých pozývame zmieriť sa s Bohom a tiež svojim blížnym vo sv. zmierenia (spoveď), ktorá bude v našej kaplnke v sobotu 23.12. a začne už od 8.00 hod. počas sv. liturgie a potrvá do 10.00 hod. Spovedať bude cca 6 kňazov.

Ak máte doma chorého, na spoveď ho treba nahlásiť v sakristii kaplnky.

Prosíme o dochvíľnosť - nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu!

Späť na výpis oznamov