Púť synov a otcov

16.08.2020 púť synov a otcov.jpg

Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva na Púť synov a otcov, ktorá sa uskutoční 1.9.

a bude smerovať z Klokočova na Viniansky hrad. Tu vyvrcholí slávením sv. liturgie s

vladykom Cyrilom. Pre menších bude možnosť sa pripojiť k púti na Vinianskom jazere

približne o 10:30. Zámerom púte je poukázať na dôležitosť mužského vzoru pri budovaní

mužskej identity v živote chlapcov. Tí synovia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu prísť so

svojim otcom, môžu prísť so starým otcom, strýkom, starším bratom, kňazom, resp. niekým, kto ich ako muž v živote sprevádza. Kto má záujem o púť nech sa zapíše na papier v chráme. Program púte

Späť na výpis oznamov