Oslava 10. výročia

28.09.2011 Gojdič a Trčka_web.jpg

V nedeľu 4. septembra sa konala oslava 10. výročia postavenia kaplnky a zriadenia gréckokatolíckej farnosti blahoslavených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku pre veriacich byzantského obradu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce.

Liturgickú slávnosť predchádzala posviacka obnoveného exteriéru kaplnky, ktorú vykonal vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Archijerejskú sv. liturgiu spolu s ním celebrovali všetci kňazi, ktorí za toto krátke obdobie pôsobili v tejto farnosti. Krásu liturgie obohatili svojim spevom katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda a náš detsko-mládežnícky zborik. Slávnosti sa zúčastnil aj starosta našej mestskej časti p. Emil Petrvalský, spolu s bývalým starostom p. Cyrilom Betušom, ktorí nemalým pričinením prispeli k zveľadeniu kaplnky. Pozvanie prijali aj všetci tí, ktorí stáli pri zrode kaplnky a vytvorili „z pár dosák a kúskov železa“ nádherné miesto na oslavu Boha a stretávanie sa najmä mladej generácie, ktorá žije na tomto sídlisku.
Počas slávnostného obeda sa k pozvaným hosťom prihovoril o. František Čitbaj, prvý farár farnosti, a zaspomínal si na neľahké začiatky, ktoré však boli podporené veľkým Božím požehnaním a nezištnou prácou niekoľkých zapálených chlapov. Otec Pavol Bardzák, jeho nástupca, nám priblížil pastoráciu detí a mládeže v tom čase. Atmosféru poobedia hosťom spríjemnilo kvarteto sláčikového orchestra Musica Juvenalis krásnymi komornými skladbami.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k chodu slávnosti a zároveň vás aj pozvať k ďalšej aktívnej účasti na živote našej mladej farnosti.


„Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.“ (Lk 12, 32)

 

Pozrite si FOTKY zo slávnosti

 

o. Martin Mikula, farár farnosti

Späť na výpis oznamov