Pastoračka

Program Pastoračného centra sv. Mikuláša

 

!!! Činnosť centra je pre COVID-19 pozastavená !!!

 

 deň čas aktivita

Pondelok

16.00 - 17.30

Stretko detí "Paradiso" (3.- 4. roč.)

Utorok

19.15 - 21.00

Stretko mládeže (9. roč.,SŠ,VŠ)

Streda

16.00 - 17.00

Stretko detí "Drobcov" (MŠ, 1.- 2. roč.)

Štvrtok

18.30 - 20.00

Stretko dievčat "Žubrienok" (5.- 8. roč.)

Piatok

19.00 - 20.30

Stretko chlapcov "Rytierov" (5.- 8. roč.)

Sobota

-

-

Nedeľa

-

-

 

Nájdete nás v budove Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda na

Juhoslovanskej 2, vchod z chodníka medzi školou a Políciou

Počas prázdnin a štátnych sviatkov aktivity centra nie sú.