Futbalový turnaj

27.01.2019 futbal11.jpg

16. februára v sobotu sa bude hrať v telocvični ZŠ Belehradskej futbalový turnaj pre chlapcov a dievčatá ZŠ našich farnosti.

 

Kategórie sú nasledovné:

I. 1.- 3.roč., II. 4.- 6.roč., III. 7.- 9.roč.

 

V jednej kategórii musí byť min. 5 chlapcov (dievčat), hrá sa v počte 4+1.

 

Záujemci hláste sa v sakristii.
 

 

Späť na výpis oznamov