Oznamy

Farská púť rodín Klokočov

05.05.2019

Srdečne pozývame všetky deti aj s rodičmi na fatimskú sobotu slávnostne prijímajúcich detí do Klokočova 1. júna. Po skončení sv. liturgie bude spoločný obed (guľáš) pri Šírave, občerstvenie a hry pre deti....

Spovedanie pred Paschou

07.04.2019

Nielen čistota našich príbytkov, či dokonca chrámu je dôležitá na požehnané prežitie sviatkov Paschy, ale predovšetkým je nevyhnutné "vyčistiť" svoje vnútro od hriechov.Preto Vás všetkých pozývame zmieriť sa...

Upratovanie kaplnky

07.04.2019

Chceme poprosiť o niekoľko šikovných rúk na veľké upratovanie nášho chrámu pred sviatkami, ktoré bude v sobotu 13.4. o 14.00 h. Všetkým ochotným žienkam, dievčatám, ale aj chlapom či chlapcom vopred ďakujeme.

Futbalový turnaj

27.01.2019

16. februára v sobotu sa bude hrať v telocvični ZŠ Belehradskej futbalový turnaj pre chlapcov a dievčatá ZŠ našich farnosti. Kategórie sú nasledovné:I. 1.- 3.roč., II. 4.- 6.roč., III. 7.- 9.roč. V jednej...

Posvätenie bytu 2019

23.12.2018

Počas sviatkov sv. Bohozjavenia 6.- 13.1.2019 budete mať možnosť opäť si nechať kňazom posvätiť svoj príbytok (byt, dom, pracovisko). Toto každoročné posvätenie "jordánskou svätenou vodou", vyháňa všetky...

<< < 3 4 5 6 7 > >>