Bohoslužby

v týždni od 3.5. – 9.5.2021        

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

18.00

18.50

19.00

Sv. liturgia (sl.)                                                           + Ján

Akatist k Matke ustavičnej pomoci 1/4

Čas pre osobnú modlitbu do 20.00 h.

Utorok

18.00

18.50

19.00

Sv. liturgia (sl.)                                          + Anna, Andrej

Akatist k Matke ustavičnej pomoci 2/4

Čas pre osobnú modlitbu do 20.00 h.

Streda

18.00

18.50

19.00

Sv. liturgia (sl.)                                                        + Anna

Akatist k Matke ustavičnej pomoci 3/4

Čas pre osobnú modlitbu do 20.00 h.

Štvrtok

18.00

18.50

19.00

Sv. liturgia (sl.)                                * Na česť Sv. Ducha

Akatist k Matke ustavičnej pomoci 4/4

Čas pre osobnú modlitbu do 20.00 h.

Piatok

  9.00

18.00

18.50

19.00

Sv. liturgia (sl.)                                                        + Anna

Sv. liturgia (sl.)                                                     * Helena

Moleben k Božskému srdcu

Čas pre osobnú modlitbu do 20.00 h.   

Sobota

 

  8.00

Sv. apoštol a evanjelista Ján Teológ

Sv. liturgia (sl.) + Panychida                               + Mária

6. nedeľa

po PASCHE -

o slepom

 

  7.30

  9.00

10.15

10.30

11.45

12.00

15.00

Utiereň  (sl.)                               

Sv. liturgia (csl.)                                                    + Anton

Čas pre osobnú modlitbu do 10.30

Sv. liturgia (sl.)                            * za veriacich farnosti

Čas pre osobnú modlitbu do 12.00

Sv. liturgia (sl.)

Korunka Božieho milosrdenstva

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

sv. ruženec - modlíme sa 1/2 hodinu pred každou sv. liturgiou

Všetky bohoslužby sú verejné - max. 15 ľudí - sú vysielané ONLINE