Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Mgr. Martin Mikula / farár

mikula.jpg narodený:
17.9.1976 v Michalovciach

vzdelanie:
Gréckokatolícka bohoslovecká
fakulta Prešov

vysviacka:
16.7.2000 v Košiciach

pôsobiska:
1999 – diakon Sobrance
2000 – farár Iňačovce
2007 – farár Košice–Ťahanovce 

Mgr. Ján Fedorišin / výp. duchovný

fedorisin.jpg

narodený:
31.1.1989 v Michalovciach


vzdelanie:

Gréckokatolícka teologická
fakulta PU v Prešove

 

vysviacka:

16.8.2015 v Klokočove

pôsobiska:

2015 – kaplán Košice–Ťahanovce

2019 – výp. duchovný KE–Ťahanovce                  

 

 

  Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti:

Mgr. Milan Kmec, kaplán                       

2011 - 2014

Mgr. Slavomír Gallik, kaplán

2007 - 2011

ThLic. Pavol Bardzák, farár

2003 - 2007

PaedDr. Martin Demo, PhD., kaplán

2005 - 2007

doc. JCDr. František Čitbaj, PhD., farár

2001 - 2003

ThLic. Marcel Gajdoš, kaplán

2001 - 2003