Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Mgr. Martin Mikula / farár - protojerej

mikula.jpg narodený:
17.9.1976 v Michalovciach

vzdelanie:
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešov

vysviacka:
16.7.2000 v Košiciach

pôsobiska:
1999 – diakon Sobrance
2000 – farár Iňačovce
2007 – farár Košice - Ťahanovce


 

SSD. Milan Diheneščík / výpomocný duchovný

milan-dihenescik.jpg

narodený:
 

vzdelanie:

Pontificia Universitas Antonianum, Fakulta biblických vied a archeológie, Studium Biblicum Franciscanum - Jeruzalem

 

vysviacka:

26.6.2010

pôsobiska:

2015 – kaplán Sečovce

2016 – kaplán Trebišov

2021 – výpomocný duchovný Košice - Ťahanovce                 

 

 

  Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti:

Mgr. Ján Fedorišin, kaplán a výp. duch.

2015 - 2021

Mgr. Milan Kmec, kaplán                       

2011 - 2014

Mgr. Slavomír Gallik, kaplán

2007 - 2011

ThLic. Pavol Bardzák, farár

2003 - 2007

PaedDr. Martin Demo, PhD., kaplán

2005 - 2007

doc. JCDr. František Čitbaj, PhD., farár

2001 - 2003

ThLic. Marcel Gajdoš, kaplán

2001 - 2003