História farnosti

Pred zriadením samostatnej farnosti bola mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce filiálkou farnosti Košice - Furča. Ako samostatná farnosť bola zriadená v roku 2001. Filiálnou obcou sú Mestská časť Košice - Ťahanovce. V súčasnosti je tu postavená kaplnka (chrám) zasvätený blahoslaveným Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Metodovi Dominikovi Trčkovi.

 

Vekové i náboženské zloženie obyvateľstva je rôznorodé, pričom najväčšiu časť obyvateľstva podľa veku v súčasnosti tvorí mládež a deti.

 

Podľa sčítania ľudu v roku 2001 tu žilo 1715 gréckokatolíkov, na sídlisku 1674 a v obci

     41, čo je 7 % z celkového počtu obyvateľov farnosti. 

 

Podľa sčítania ľudu v roku 2011 tu žije 1610 gréckokatolíkov, na sídlisku 1534 a v obci

     76, čo je 6,3 % z celkového počtu obyvateľov farnosti. 

 

Podľa sčítania ľudu v roku 2021 tu žije 1530 gréckokatolíkov, na sídlisku 1453 a v obci

     77, čo je 6,6 % z celkového počtu obyvateľov farnosti.