Pokánie

  Ježiš dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého.

  Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich

  zadržíte, budú zadržané.“ (porov. Jn 20, 22 - 23)

 

Vo svetle viery neexistuje väčšie zlo, ako hriech a nič nemá zhubnejšie následky pre samého hriešnika, pre Cirkev a pre celý svet. Proces návratu k Bohu, nazvaný obrátenie a ľútosť, zahŕňa v sebe bolesť nad spáchanými hriechmi a odpor voči nim, ako aj pevné predsavzatie v budúcnosti viac nehrešiť. Tento proces vzniká z milosti Boha, ktorý je plný milosrdenstva. Sviatosť pokánia sa skladá z troch úkonov kajúcnika, ktoré tvoria jeden celok, a z kňazovho rozhrešenia. Úkony kajúcnika sú: ľútosť a predsavzatie polepšiť sa; spoveď, čiže vyznanie hriechov spovedníkovi; a vykonanie skutku kajúcnosti, ktorý nám udelil spovedník, a aj iné skutky nahradzujúce spôsobenú škodu. Duchovné účinky sviatosti pokánia sú: zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik získava milosť; zmierenie s Cirkvou; odpustenie večného trestu; odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov; pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha; vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.