Manželstvo

"Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev"..."A manželka nech si ctí muža" (Ef 5, 25. 33). Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmante si ju!" (Gn 1, 28)

 

Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval svoju Cirkev; takto milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich do večného života. Manželská láska, ktorú Boh požehnáva, je určená, aby bola plodná. Jednota, nerozlučiteľnosť a otvorenosť pre plodnosť sú pre manželov podstatné. Kresťanská rodina je miesto, kde deti dostávajú prvé ohlasovanie viery. Preto sa rodina právom volá "domáca cirkev", spoločenstvo milosti a modlitby, škola ľudských čností a kresťanskej lásky.