Príprava na sv. tajomstvo zmierenia a eucharistie

  Príprava

   K sv. tajomstvu zmierenia a eucharistie môžu pristúpiť

   deti 3. a vyššieho ročníka. Musia však splniť niekoľko

   podmienok: 

      1. V škole chodiť na hodiny náboženstva

      2. Absolvovať stretka s kňazom

      3. Účasť na sv. liturgiach v nedele a prikázané sviatky

 

  Tajomstvo zmierenia

   29. máj 2021 - po sv. liturgii (sl.) o 9.00 hod.
   

  Tajomstvo Eucharistie

   30. máj 2021 - pri sv. liturgii (sl.) o 10.30 hod.

 

  Miesto

                                                       Chrám bl. mučeníkov P.P.Gojdiča a M.D.Trčku

                                                       v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce.