Príprava na sv. tajomstvá zmierenia a Eucharistie

  Príprava

   K sv. tajomstvu zmierenia a Eucharistie môžu pristúpiť

   deti 3. a vyššieho ročníka. Musia však splniť niekoľko

   podmienok: 

      1. V škole chodiť na hodiny náboženstva (min. 2 roky)

      2. Absolvovať stretka s kňazom

      3. Účasť na sv. liturgiach v nedele a prikázané sviatky

 

  Sv. tajomstvo zmierenia

   25. máj 2023 - po sv. liturgii (sl.) o 9.00 hod.
   

  Sv. tajomstvo Eucharistie

   26. máj 2023 - pri sv. liturgii (sl.) o 10.30 hod.

 

  Miesto

                                                            Chrám bl. mučeníkov P.P.Gojdiča a M.D.Trčku

                                                            v Košiciach - Sídlisko Ťahanovce.