Eucharistia

  Ježiš hovorí: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.

  Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky... Kto je

  moje telo a pije moju krv, má večný život..., ostáva vo

  mne a ja v ňom." (Jn 6, 51. 54. 56)

 

Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi. Je to pamiatka Kristovej Veľkej noci, čiže diela spásy uskutočneného Kristovým životom, smrťou a zmŕtvychvstním, diela, ktoré sa sprítomňuje litorgickým slávením. Sám Kristus, prostredníctvom služby kňazov, prináša eucharistickú obetu. A ten istý Kristus, skutočne prítomný pod spôsobmi chleba a vína, je aj obeťou eucharistickej obety. Eucharistia ako obeta sa prináša aj na zadosťučinenie za hriechy živých i mŕtvych a na dosiahnutie duchovných alebo časných dobier od Boha. Kto chce prijať Ježiša Krista v eucharistickom prijímaní, musí byť v stave milosti. Tak, ako Cirkev pripravuje Eucharistiu, aj Eucharistia buduje Cirkev.

 

Príprava na sv. tajomstvá zmierenia a Eucharistie