Modlitby matiek v našej farnosti

Stretávajú sa pravidelne pri modlitbách

 

vo štvrtok o 10.00 hod. - v Pastoračnom centre

                  o 19.00 hod. - v chráme

                  

Sme zaregistrované v MM Bratislava v komunite Útecha.

 

Naše stretnutia nás napĺňajú radosťou a istotou, že sme naše i ostatné deti vložili do rúk Pána Ježiša, skrze prečisté ruky Panny Márie, Matky Božej a našej.

 

Povzbudzujeme aj ostatné mamy, ktoré cítia potrebu modliť sa za vlastné deti, aby sa pridali k nám. Môžete si vybrať deň, ktorý Vám viac vyhovuje.