Dejiny hnutia Modlitby matiek

Modlitby matiek (MM) sa začali roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy – Veronica a jej švagriná Sandra pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Mesiac sa modlili každý deň tretí desiatok radostného ruženca „...ktorého si, Panna, v Betleheme porodila“, aby poznali Pánovu vôľu. Po mesiaci sa stretli s ďalšími matkami, ktoré mali problémy so svojimi deťmi, a tak vznikla prvá skupina Modlitieb matiek. Poznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do jeho rúk, aby on mohol konať v ich životoch. Hneď po prvých stretnutiach Pán robil zázraky, aby potvrdil, že od matiek žiada takúto modlitbu: vzývať Ducha Svätého a nechať sa ním viesť, odprosovať a odpúšťať, chváliť Boha žalmami a piesňami, ďakovať za všetko, čo sme od neho dostali, počúvať Božie slovo – čítať Sväté písmo a nakoniec odovzdávať naše deti do Ježišových rúk, aby on mohol konať v ich životoch. Za necelé dva roky sa Modlitby matiek rozšírili bez akejkoľvek reklamy do celého sveta. Dnes sú skupinky modliacich sa matiek vo vyše 80 krajinách na celom svete. Matky sa spájajú v modlitbách s ostatnými matkami, a tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb. Na celom Slovensku je veľa skupín MM.

 

Na utvorenie skupinky stačia dve matky (najviac však osem), ktoré si dôverujú. Stretávame sa raz do týždňa, vždy v tú istú hodinu a v ten istý deň. Je úplne jedno, ktorý deň a ktorú hodinu si zvolíte, ale je dôležité, aby to bolo v čase, keď nechýbate svojim deťom a manželovi. Máme prísnu zásadu mlčanlivosti, teda o tom, s čím sa matky na stretnutí zdôveria, sa nesmie hovoriť nikde inde.

 

Každé stretnutie by malo byť hneď na začiatku dané Duchu Svätému, aby ho on viedol. Zistíme, že každé stretnutie je trochu iné. Niekedy je dôraz na chválach, inokedy na čítaní Svätého písma a na modlení a inokedy sa dlhšie modlíme za niektoré dieťa. Každý týždeň môžeme mať iný dôvod na modlitbu za naše deti, alebo to môže byť „stále ten istý starý problém“. Cez toto my samy rastieme – učíme sa milosti vytrvalosti. Musíme tiež vedieť, že na naše modlitby dostaneme vždy odpoveď, aj keď nie takým spôsobom, aký očakávame, ale vždy dostaneme to najlepšie – t.j. splní sa Jeho svätá vôľa v životoch našich detí.

 

Pochopme, že Ježiš miluje naše deti viac ako my. Túži po ich ochrane a po ich vývoji v Ňom. On zasiahne len vtedy, keď bude o to požiadaný. Dychtí po našom orodovaní za nich. Keď sa modlíme za naše deti, musíme sa snažiť myslieť na to, „čo by si On pre ne želal“, a modliť sa za pochopenie Jeho vôle, nie našej vlastnej.

 

Knižočku Modlitby matiek treba používať na každom stretnutí. Modlitby z knižočky však nečítame, tieto modlitby sa modlíme. Na stretnutiach je dobré mať len jednu knižočku, teda jedna mama prednesie modlitbu z knižočky a ostatné mamy pridajú k tejto modlitbe to, čo cítia vo svojom srdci.

 

Na záver sa pomodlíme krátku modlitbu, ako nás vedie Duch Svätý. To znamená, že keď niektorá z matiek cíti, že ba sme sa mali pomodliť desiatok ruženca, tak sa pomodlíme, alebo len Verím v Boha, alebo Otčenáš, alebo... Nie je vhodné pridávať k týmto modlitbám iné dlhé modlitby. Modlitby matiek sú modlitby srdca. Príjmime jednoduchosť týchto modlitieb, lebo cez ňu sa naučíme Pánu Bohu úplne dôverovať. Naše modlitby trvajú približne hodinu, alebo hodinu a pol, podľa počtu matiek v skupine. MM – to je čas matiek na stretnutie s Pánom Ježišom. Je to čas veľkých milostí.