Niekoľko často kladených otázok o MM a odpovede

1. Musím byť matkou, aby som sa mohla pripojiť k Modlitbám matiek?

Modlitby matiek sú pre všetky ženy, ktoré majú srdce matky. Nerobíme rozdiel medzi matkou fyzickou, slobodnou alebo vydatou bezdetnou.


2. Koľko matiek tvorí ideálnu skupinku?

Modlitby matiek sú preto, aby pomáhali nielen matkám, ale aj deťom. Stretnutia matiek sú miestom, kde odložíme svoje ťažkosti a vieme, že všetko je dôverné. O našich starostiach sa nám ľahšie otvorene hovorí pred menším počtom ľudí, a preto odporúčame menšie skupinky – 2 až 8 matiek.
 

3. Môžu sa na stretnutiach zúčastniť muži?

Matky chodia na tieto stretnutia preto, aby sa podelili o svoje starosti, a často plačú, keď hovoria o svojej bolesti. Toto je veľmi užitočná (liečivá) skúsenosť. Keby tam boli aj muži, možno by neboli schopné sa takto otvoriť. Modlíme sa nielen za deti, ale aj za svojich manželov. A otcov pozývame do Modlitieb otcov. Ak sa chcete dozvedieť o Modlitbách otcov viac, skontaktujte sa s koordinátorom MO.

* Adresa: Ivan Melo, Stodolova 12, 010 15 Žilina.
* Email: Petr Maxa, info@modlitbyotcov.sk

 

4. Ako často by sme sa mali stretať?

Odporúčame raz do týždňa – 1 hodina týždenne je dobre využitá hodina. Týmto záväzkom ukážeme Pánovi, že naše rozhodnutie modliť sa za rodinu myslíme vážne, a zároveň sa vzájomne povzbudíme. A časom zistíte, že Modlitby matiek sa nestanú vašou povinnosťou, ale radosťou. Mnohé mamy hovoria, ako ťažko sa im lúči.
 

5. Kde by sme sa mali stretať?

Ideálnym miestom sú naše príbytky. Atmosféra domova je obyčajne priateľskejšia (uvoľnenejšia), a preto je pre nás jednoduchšie zdôveriť sa s našimi starosťami. Ale mnohé skupinky sa stretávajú v chráme.


6. Ako by sme sa mali pripraviť na založenie skupinky?

Odporúčame, aby ste sa mesiac pred prvým stretnutím modlili. Poproste Pána, aby viedol nielen vás, ale aj vašu skupinku. Táto cesta prípravy je veľmi požehnaná. Pred začatím MM v Anglicku sme sa mesiac denne modlili desiatok radostného ruženca – ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
 

7. Je nevyhnutné používať krúžky?

Rovnako ako v iných oblastiach Modlitieb matiek sme presvedčené o tom, že Pán nás vedie aj v detailoch. Krúžky sme používali vždy. Keď všetky skupinky postupujú rovnako, tvoríme jednotu. Ak máte s krúžkami problémy, (niekedy je ich výroba zdĺhavá), spojte sa s koordinátorkou, pošle vám ich. Keď píšeme mená na krúžky, je to tak, akoby sme naše deti vkladali do srdca Eucharistie.
 

8. Čo urobiť s krúžkami po stretnutí?

Necháme ich v košíčku v dome (v chráme), kde bolo stretnutie, a na začiatku ďalšieho stretnutia nájdeme mená svojich detí a odovzdáme ich Ježišovi.
 

9. Môžeme sa navyše modliť modlitby, ktoré nie sú v knižočke?

Sme presvedčené, že knižočka MM nám bola daná ako odpoveď na modlitby – preto odporúčame, aby sa skupinky modlili podľa nich. Ale keď na začiatku stretnutia prosíme Ducha Svätého o vedenie, musíme sa mu dať viesť. Niekedy sa stane, že matka sa spontánne modlí tak, ako ju vedie srdce.
Modlitby v knižočke sú modlitby prípravné. Vedú nás ku chvíli, keď si matka kľakne a vloží krúžok do košíčka. Toto je moment odovzdania. Všetky modlitby do tohto okamžiku sú dôležité.

Knižka je napísaná tak pre katolíkov, ako aj pre ostatné denominácie. V skupinách, kde majú všetky matky vzťah k Márii ako Ježišovej Matke, žiadame Pannu Máriu o zjednotenie v modlitbe. Tam, kde sú mamy z rôznych denominácií, je dôležité, aby sme boli citlivé, ak majú iný spôsob uctievania. Skupinky MM spája modlitba, v ktorej ďakujeme Pánovi za to, čo máme spoločné. Ostatné nechajme na Ducha Svätého, o všetko sa postará.
 

10. Keď na prvom stretnutí zverím svoje deti Pánovi, prečo to musím zakaždým opakovať?

Aj keď svoje deti Bohu odovzdáme, po niekoľkých dňoch sa môže stať, že nás znova prenikne úzkosť. Preto každý týždeň znovu odovzdáme deti Tomu, komu patria.
 

11. Keď matka hovorí o ťažkostiach, máme jej poradiť?

Určite nie! Nie sme tu nato, aby sme rozdávali rady. Tým by sme mohli veľa pokaziť. My nevidíme v skrytosti. Navyše je to boj proti spiritualite Modlitieb matiek. Modlíme sa – Pane, odovzdávam Ti svoje deti a svoje ťažkosti, Ty jediný máš moc zmeniť chod vecí. Ak si začneme dávať rady, staviame sa na miesto, ktoré patrí Bohu. Vydať svedectvo svojho života môžeme na oslavu nášho Pána, ale nie preto, aby sme radili.
 

12. Prečo nie „modlitby rodičov“?

My iba nasledujeme to, čo nám Pán vložil na srdce. Vidíme hodnotu (ovocie) oddelených skupín. Ako sme už uviedli, niektoré ženy sa ťažko zdôverujú v prítomnosti mužov. To isté sme počuli aj od mužov. V prítomnosti mužov sa modlia inakšie a pred ženami by mali zábrany. Pre manželské páry sú rôzne iné skupinky. Ďakujeme Bohu za ne! Ale ak by naše skupinky boli pre manželské páry, zostali by mnohé matky, ktoré sú slobodné, oddelené, rozvedené a vdovy, osamelé.
 

13. Mali by sme modlitbovú skupinku niekde prihlásiť (zaregistrovať)?

Radi by sme o vašej skupinke vedeli! Prosím, dajte nám vedieť, kde a kedy sa stretávate. Vašu adresu si vložíme do adresára a budú vám prichádzať LISTY MM so správami o tom, čo je nové v hnutí MM, a so svedectvami matiek o nádherných zmenách, ktoré Pán vykonal v ich životoch.
 

14. Modlíme sa iba za deti?

Vždy sa začíname modliť za naše vlastné deti, potom pridávame ďalšie mená, mená manželov a aj tých, o ktorých vieme, že modlitbu potrebujú. Krúžky s menami našich detí máme zopnuté spinkou, aby sme ich vždy pred modlitbami ľahko našli. Ostatné krúžky nechávame v košíku a pri odovzdávaní jedna matka pozdvihne pred krížom celý košík a poprosí krátko za všetkých, ktorých sme zverili do Ježišových rúk. Potom odovzdávame jednotlivo naše deti.