Spovedanie pred Paschou

19.03.2023 Spoveď.jpg

Nielen čistota našich príbytkov, či dokonca chrámu je dôležitá na požehnané prežitie sviatkov Paschy, ale predovšetkým je nevyhnutné "vyčistiť" svoje vnútro od hriechov.

Preto Vás všetkých pozývame zmieriť sa s Bohom a tiež so svojimi blížnymi vo sv. zmierenia (sv. spoveď), ktorá bude v našom chráme v sobotu 1.4. a začne už od 8.00 hod. počas sv. liturgie a potrvá do 10.00 hod. Spovedať bude 5 kňazov.

Ak máte doma chorého, na spoveď ho treba nahlásiť v sakristii.

Prosíme o dochvíľnosť - nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu!

Ponúkame aj malú pomôcku k spytovaniu svedomia.

Späť na výpis oznamov