Kvetný víkend

29.03.2020 Kvetný víkend.png

Keďže súčasná situácia fyzické stretnutie s biskupmi neumožňuje, chceme na stretnutie využiť mediálne prostriedky.

Počas Kvetného víkendu (3. - 5. 4.) sa chceme živými mediálnymi vstupmi spojiť

s mladými v modlitbe, pozvať ich k zamysleniu nad katechézami našich vladykov a tiež k spoločnej besede.

To všetko NAŽIVO - cez živé vstupy na Facebookovej stránke a

Youtube kanáli Rady pre mládež Košickej eparchie.

Program živých vstupov nájdete na našej stránke www.aetos.sk.

Späť na výpis oznamov