Oznamy

Prehliadka zborov - POCHVALA

28.11.2010

Na prehliadke mládežníckych zborov v Michalovciach dňa 21.11.2010 sa zúčastnil aj náš zborik.Na slávu Bohu i ostatným prítomným spievali pod vedením vedúcej zboru Kamily Rudíkovej:Júlia Macejková, Veronika...

Vyslanie koledníkov Dobrej noviny v Sečovciach

28.11.2010

Pozývame všetky deti aj s rodičmi na sv. liturgiu spojenú s vyslaním koledníkov Dobrej noviny, ktorá bude tak ako minulý rok v Chráme sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach, a to 12.decembra v nedeľu o 10.00 hod. Kolednícke...

Vianočný program a koledovanie Dobrej noviny

28.11.2010

Každý piatok v rámci stretnutia detí po sv. liturgii o 19.00 hod. prebieha nácvik vianočného programu a koledovania Dobrej noviny. Jednotlivé texty programu a koledovania už boli deťom rozdané. Je potrebné, aby sa ich...

Zbierka pre rodiny v núdzi - POĎAKOVANIE

22.11.2010

Zbierka pre rodiny v núdzi prebehla úspešne. Stále platí, že dobrí ľudia ešte nevymreli. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili a čímkoľvek prispeli. Nech Vás Pán Boh hojne za to odmení. Viac o priebehu a...

Miništrantská súťaž

15.11.2010

Miništranti POZOR!Opäť je tu miništrantská súťaž. Začína už dnes 15. novembra, dňom kedy začína Filipovka, a trvá až do jej skončenia do 24. decembra, do začiatku sviatkov Narodenia Ježiša Krista. Zapojiť sa...